Antalet vårdskador ökade 2018

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under 2018 ökade antalet vårdskador som anmäldes till Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) med nära fyra procent jämfört med föregående år.

 

Ökningen var väntad och Löfs bedömning är att den kommer att fortsätta, eftersom det bedrivs mer vård i Sverige på grund av en växande befolkning med allt högre levnadsålder.

Därtill blir operationer och ingrepp mer komplexa, och regionerna arbetar idag så aktivt med patientsäkerhet att kunskapen ökar om försäkringen. Ytterligare ett skäl som Löf anger är en fortsatt effekt av patientsäkerhetslagen från 2011, som innebär en utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient vid inträffad skada.

 

Av fjolårets totalt cirka 17 000 anmälningar till Löf beviljades patienten ersättning i lite drygt 40 procent av fallen. Totalt utbetalades knappt 600 miljoner kronor i ersättning.

 

Läs hela Löfs årsrapport för 2018

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan