Använder musik som terapi i livets slutskede

Personcentrerad vård Kan musik höja livskvaliteten inom palliativ vård? Det är utgångspunkten i ett projekt i Sollentuna som under året testat att ge patienter musikterapi.

Använder musik som terapi i livets slutskede
Ibland spelar och sjunger de tillsammans, men de kan även lyssna på musik som patienten väljer. Foto: Adobe Stock

En viktig del i det palliativa uppdraget är att jobba aktivt för att göra livskvaliteten så bra som möjligt för patienterna och deras anhöriga. På Capio Specialiserad Palliativ Slutenvård, SPSV, i Sollentuna har man under året testat att ge patienterna musikterapi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bakom projektet står verksamhetschef  Linda Martinson och musikterapeuten Katarina Lindblad.

Blir piggare och gladare

– Vi har fått väldigt positiv feedback. Många säger att de njuter av att få lyssna på musik medan andra säger att de blir piggare och glada, berättar Katarina Lindblad.

Många säger att de njuter av att få lyssna på musik medan andra säger att de blir piggare och glada, säger Katarina Lindblad, musikterapeut.

Musikterapi är framför allt en psykosocial vårdåtgärd som stödjer patientens sociala, psykologiska och existentiella behov. Tidigare studier visar att mängden stresshormoner sjunker av musikterapi.

Men i det här projektet mäter man inte stresshormoner, utan utvärderar musikterapins effekt på patienternas livskvalitet. Syftet är att testa om musikterapi kan bidra till att höja livskvaliteten hos patienter som får palliativ vård.

– Inom palliativ vård behöver vi jobba med att se hela människan och de existentiella behoven på tydligare sätt än vad man behöver göra för en patient som exempelvis ska genomgå en blindtarmsoperation, säger Linda Martinson.

Väcker minnen och känslor

Det viktigaste är att skapa kontakt med patienten så att man sen kan fokusera på vad patienten själv vill och behöver. Om patienten exempelvis är orolig och behöver hjälp att slappna av sjunger Katarina Lindblad för patienten i ett lugnt tempo. Ibland spelar och sjunger de tillsammans.

– Vi kan också lyssna på musik som patienten väljer själv. Det kan bli musik som väcker både minnen och känslor, berättar Katarina Lindblad.

Hoppas på fortsättning

Projektet ”Musik som kommunikationsverktyg inom palliativ vård” har fått 100 000 kronor från Region Stockholms innovationsfond. Syftet är att testa om musikterapi kan bidra till att den sista tiden blir så kvalitativ som möjligt hos patienter som får palliativ vård.

Projektet har pågått under 2022 och förhoppningen är att det ska förlängas.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan