App ökar kunskapen om behandling av demens

App Ångest och sömnstörningar är vanliga symptom för personer som drabbats av demens. Men det finns idag ingen generell behandlingsmetod. Forskare vid Jönköpings universitet har nu tagit fram en app som ska öka förståelsen för sjukdomen.

App ökar kunskapen om behandling av demens
I appen registreras bland annat symtom på BPSD, vårdåtgärder, aktiviteter samt justeringar av medicineringen.

Av de som drabbas av demens får merparten också beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD. Det kan exempelvis vara vanföreställningar, sömnstörningar och ångest.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Symptomen varierar mellan individer och kan även förändras över tid och är påfrestande både för patienten, anhöriga och vårdpersonal.

Uppföljningen tar tid

För att personen ska få ett så bra liv som möjligt försöker vårdpersonal anpassa stödet och åtgärderna samt medicineringen för att minska symtomen. Men det finns ingen generell behandlingsmetod.

Idag finns det ett nationellt kvalitetsregisterför BPSD där bedömningar registreras och åtgärder planeras. Men både uppföljning och utvärdering sker med flera månaders mellanrum.

App ger snabbare svar

Projektet vid Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet har därför dragit igång ett projekt där man med hjälp av en app följer upp effekten av behandlingen. I appen registrerar man symtom på BPSD, vårdåtgärder, aktiviteter samt justeringar av medicineringen.

Vårdpersonal registrerar det sociala, exempelvis när personen träffar andra, personal eller övriga boenden. Även kognitiva aktiviteter registreras. Det kan handla om att personen deltar på sångstunder eller ägnar sig åt hantverk. En annan kategori handlar om fysisk aktivitet, om personen exempelvis går på promenader.

Personalen kan även registrera aktiviteter de tror är negativa för personen, som exempelvis nya aktiviteter personen inte har kontroll över.

Får ett bättre liv

– Med bättre förståelse för vad individen mår väl av hoppas vi att vård- och omsorgspersonal får ett stöd som leder till att personer med demens ska få ett bättre liv, säger Johannes Malm, doktorand och huvudforskare i projektet.

Under våren 2023 pågår en pilotstudie i Jönköpings kommun för att se om appen behöver ytterligare utveckling. Därefter hoppas man kunna utöka studien och involvera ännu fler kommuner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan