App ger patienter trygghet och vården en kvalitetskontroll

Trygghet för patienter och en kvalitetskontroll för vården, en ny app ska förbättra säkerheten efter operationer.

En miljon dagkirurgiska operationer men ingen systematisk uppföljning om återhämtning. Så ser det ut i Sverige varje år. Nu utvecklas en app som ska ge patienterna trygghet och sjukvården en kvalitetskontroll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet.
Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet. Foto: Örebro universitet Örebro universitet

Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att utveckla Recovery Assessment by Phone Points, Rapp. Rapp är en infrastruktur för information som via en mobilapp kan användas för att följa upp och utveckla säkerheten efter operationer.

– Många patienter berättar att de känner sig otrygga, oroliga och ensamma efter utskrivning och att det beror på brist på återkoppling. De vet inte vad de kan förvänta sig av återhämtningsprocessen, säger Ulrica Nilsson.

Patienten kan skriva in sina värden i appen och får då frågan om de vill att en sjuksköterska ska ta kontakt med dem. På så sätt kan man undvika att primärvården belastas i onödan.

Sjukvården kan också använda informationen för att göra kvalitetsuppföljningar, exempelvis undersöka effekter av förändringar av läkemedel, produkter, teknik, vårdinsatser och kompetensutveckling och dessutom göra nationella jämförelser.

– Dessutom kan vården undersöka skillnader mellan till exempel olika anestesimetoder, kirurgiska ingrepp och patientgrupper samt kopplas till olika kvalitetsregister, säger Ulrica Nilsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan