App underlättar vård i hemmet

Digitalisering Att kunna övervaka sin egen vård i hemmet är en viktig komponent i arbetet med en god och nära vård. Nu testar Region Skåne en app för egenmonitorering i hemmet som kan underlätta livet för patienter med KOL, diabetes och hjärtsvikt.

App underlättar vård i hemmet
Arbetet med att införa Digital Hands i Region Skåne inleds under hösten. Foto: Proxima Studio

Digital egenmonitorering i hemmiljön har många fördelar. Det sparar resurser, men det gör det även lättare för sjukvården att upptäcka försämrade värden och att snabbt sätta in behandlingsinsatser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men framför allt ökar det tryggheten för patienterna och möjligheten att själv ta ansvar för sin vård i hemmet.

System för digital övervakning

Region Skåne ska nu införa ett system för digital egenmonitorering som heter Digital Hands.

Det är en applikation för mobil eller surfplatta som patienten kan använda för att koppla in mätinstrument. Applikationen läser av patientens värden och skickar dessa till vårdgivaren som övervakar och följer utvecklingen.

För den som exempelvis har hjärtsvikt, diabetes eller KOL går det att ha tätare och löpande koll på hälsan, utan att behöva besöka vårdcentralen.

– Framför allt kroniskt sjuka patienter får en bättre vård. Det ger både ökad tillgänglighet och trygghet i sjukvården, säger Fredrik Gustafsson som är ansvarig för digital vård på Siemens Healthineers som levererar systemet.

Arbetet med att införa Digital Hands i Region Skåne inleds under hösten. Nästa år införs systemet brett i hela regionen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan