Arbetsgivare missar kompetens hos var fjärde specialistsjuksköterska

Kompetens Sjuksköterskor som specialiserat sig inom vård av äldre har svårt att hitta jobb. Dessutom upplever en av fyra att arbetsgivaren inte tar vara på deras kompetens.

Arbetsgivare missar kompetens hos var fjärde specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskor spm är specialiserade på vård av äldre upplever inte att deras kompetens tas tillvara.

I en studie har forskare frågat specialistsjuksköterskor inom vård av äldre om deras upplevelse av utbildning och yrkesliv efter genomförd examen. De flesta är nöjda med både utbildningen och yrkeslivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men hela 25 procent upplever att arbetsgivare inte fullt ut tar tillvara på den specialistkompetens som de besitter.

Kan bidra mer

Studien som genomförts gemensamt av sju lärosäten. Ingela Beck, biträdande professor vid Högskolan Kristianstad, är projektledare bakom studien.

– Rapporten visar att det finns mycket kvar att göra för att öka medvetenhet hos arbetsgivare för att säkerställa att specialistsjuksköterskorna kan ges möjlighet till att bidra maximalt till vården, säger hon.

Svårt att hitta jobb

Studien visar dessutom att det är svårt at hitta arbete efter examen. Detta trots att specilaistsjuksköterska inom vård av äldre är ett bristyrke.

Det kan ta upp till sex månader för en tredjedel av specialistsjuksköterskorna att hitta arbete efter examen, särskilt för dem utan etablerade kontakter.

Osynlig på arbetsmarknaden

Brister i klassificeringssystemet för specialistsjuksköterskor vård av äldre kan vara en förklarin. Det kan göra att yrket blir ”osynligt” på arbetsmarknaden, vilket också gör det svårt att matcha kompetens med tillgängliga tjänster.

– Det är ett systemfel att det saknas specifik klassificering för specialistsjuksköterskor vård av äldre. Det är klart att det är svårare att hitta jobb om det inte finns annonser ute för de här tjänsterna, säger Anne-Marie Boström, universitetslektor på Karolinska Institutet som varit med och författat rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan