Arbetsrotation ger möjlighet till utveckling

Region Skåne har klubbat igenom ett förslag om arbetsrotation.

Region Skåne har klubbat igenom ett förslag om arbetsrotation. Medarbetare ska ges möjlighet att under en bestämd tid arbeta inom en annan verksamhet. Under första halvåret 2017 implementeras modellen med förhoppningen att medarbetare som söker nya arbetsuppgifter vill stanna kvar inom Region Skåne.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Amela Hodzic, (S), ordförande i personalnämnden.
Amela Hodzic, (S), ordförande i personalnämnden.

– Tanken är att skapa möjlighet för utveckling och kompetensöverföring, både på individ och verksamhetsnivå. Vi är en stor arbetsgivare med 35 000 anställda och försöker erbjuda olika möjligheter efter våra medarbetares önskemål, säger Amela Hodzic, (S), ordförande i personalnämnden.

Att ett politiskt beslut ligger till grund tror Amela Hodzic bidrar till att fler vågar ta upp det som önskemål med sin chef, det är förankrat och innebär trygghet. Medarbetarna ska få ansöka om arbetsrotation via sin chef och sedan under en tidsbegränsad period få agera i sin yrkesroll i en annan verksamhet eller på en annan avdelning.

– Vi hoppas också att det ska ha en hälsofrämjande aspekt med ökad motivation och självutveckling för de som testar. Det kan också bidra till nya arbetsrelaterade idéer, ökat samarbete och en helhetssyn att ta tillbaka till sin ordinarie arbetsplats.

Det har inte gjorts någon undersökning om hur många som kan tänkas vara intresserade och hur tjänster ska täckas upp under tiden medarbetaren är borta kommer enligt Amela Hodzic att lösas lokalt. Medarbetare som testar rotation får en placering i resursteamet och medarbetare därifrån täcker den uppkomna vakansen. Tanken är att medarbetare på rotation får en handledare på sin nya arbetsplats för att snabbt komma på plats.

Projektet kommer att utvärderas under det första kvartalet 2018.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan