Åtta strategier som stärker vårdyrket

Kompetensförsörjning Vad krävs för att göra vårdyrket mer attraktivt? Här är åtta strategier för att stoppa kompetensflykten.

Åtta strategier som stärker vårdyrket
En mer modern syn på arbetet och bättre digitala lösningar behövs för att vården ska vara attraktiv. Foto: Adobe Stock

I rapporten Global Voices in Health Care Study belyser revisionsföretaget EY utmaningar inom vården. Undersökningen består av över 100 djupintervjuer med chefer och klinisk personal inom hälso- och sjukvård i 11 olika länder, däribland Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Brist på autonomi och kontroll, hög arbetsbörda och oro för patientsäkerheten är de främsta anledningarna till att man väljer att lämna yrket.

Modernisering av arbetsförhållanden

I analysen konstaterar man att det krävs en modernisering av arbetsförhållanden och bättre implementering av digitala lösningar för att få folk att stanna.

– För att adressera kompetensflykten och stärka vården behöver vi prioritera att skapa arbetsplatser där det förutom att vårdpersonal känner att man har en hållbar arbetsmiljö också tydligt involveras och har möjlighet till professionell utveckling, säger Daniel Brämhagen, rådgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn på EY.

Mer digitalisering av vården

Dessutom poängterar han att man behöver göra tydligare satsningar på digialiseringen av vården. Digitala strukturer är en grundförutsättning för att kunna effektivisera både arbetsprocesser och informationshantering.

– Genom åtgärder som dessa kan en hållbar grund för att behålla och attrahera kompetent vårdpersonal skapas samtidigt som hälso- och sjukvården effektiviseras, menar Daniel Brämhagen.

Rapporten pekar ut åtta strategier för att attrahera och behålla vårdpersonal:

  1. Moderniserade förväntningar. En ny generation arbetstagare anser att balansen mellan arbete och liv är avgörande. Traditionella vårdmodeller som förlitar sig på vårdpersonalens uppoffringar behöver därför en omstart
  2. Mer tid per patient. Arbetsflöden bör optimeras för att skapa mer tid för befintliga patienter, snarare än att öka antalet patienter. Vårdpersonal måste ges större autonomi i hanteringen av patienter.
  3. Lätta på vårdbehovsbördan. Primärvård online kan leda bort patienter från överbelastade platser. Utökade incitament och färre hinder för allmän, familje- och primärvårdspraktiker kan stärka kapaciteten.
  4. Målmedveten datainsamling. Klinisk personal spenderar tid på att samla data utan att se dess fördelar. Resurser måste läggas på att finna insikter från data för att förbättra vården.
  5. Digitalisering anpassad för vården. Digitala verktyg måste utformas med och för klinisk personal för att minska bördan. Digitalt stöd bör även ge patienterna större makt över den egna vården.
  6. Möjliggör flexibla karriärvägar. Vårdpersonal behöver både flexibilitet för att uppnå balans mellan privatliv och arbete, och vill ha alternativ för att variera sin karriärväg.
  7. Policy som möjliggör nya modeller. Beslutsfattare måste ta bort onödiga regler som skapar belastning och onödig administration. Vårdorganisationer måste optimera sina policys för att maximera tid med patient.
  8. Offentliga kampanjer för att bygga förtroende. Vården har utmålats både som hjältar och skurkar de senaste åren och vårdpersonal har fått utstå kritik. Offentliga utbildningskampanjer behövs för att återuppbygga förtroende och förbättra vårdens anseende.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan