Avatar tränar blivande sjuksköterskor

Vårdmöte På högskolan i Väst har en avatar tagit plats i undervisningen. Tanken är att ge studenter nya möjligheter att träna sitt patientbemötande innan de ska ut i den praktiska verkligheten.

Avatar tränar blivande sjuksköterskor
Simon Lundgren och ett 20-tal andra sjuksköterskestudenter tränar svåra patientsamtal med hjälp av en avatar.

Högskolan Väst testar nya grepp i sjuksköterskeutbildningen. Studenter på Sjuksköterskeprogrammet kan nu träna på att föra patientsamtal med en avatar som fungerar som en fiktiv patient

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är ett superbra komplement till att träna dialog med bara varandra, säger Simon Lundgren, student på Sjuksköterskeprogrammet.

Kan föra en dialog

I det nystartade pilotprojektet deltar ett 20-tal sjuksköterskestudenter som gör sitt första studieår.

Avataren är här en fiktiv äldre patient som skapats i ett nära samarbete mellan lärare på Sjuksköterskeprogrammet och högskolans systemutvecklare.

I grunden finns en chatbot som har lärt sig att föra en dialog utifrån ett antal givna frågor.

– Vi är nog först i Sverige med att testa den här tekniken i en vårdutbildning. Med hjälp av avataren kan studenterna enklare träna på att föra svåra samtal med patienter. Här kan vi utmana studenterna genom att låta avataren svara på oväntade sätt, säger Lisbeth Hillström, adjunkt på Sjuksköterskeprogrammet.

Komplement till praktiken

Avataren blir ett komplement till det arbetsintegrerade lärande som sker när studenten gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom vården och möter patienter i en vårdsituation. Under vårterminen ska delatgarna utvärder pilotprojektet. Avataren ska sedan vidareutvecklas.

– Om allt går vägen kan avataren bli ett permanent verktyg i vår sjuksköterskeutbildning och på sikt kanske även i andra utbildningar, säger Lisbeth Hillström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan