Avtal för strokevård över Kvarken

Avtal för strokevård över Kvarken

Nu finns ett avtal klart om samarbete över Kvarken för strokepatienter. Norrlands univeritetssjukhus är redo att ta emot de första strokepatienterna från Österbotten för behandling med trombektomi vid Neuro- huvud- hals centrum.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För lite drygt ett år sedan kunde Kvalitetsvård berätta om en provflygning med ambulansflyg mellan Vasa Centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus, Nus. Syftet var att mäta hur lång tid det tog innan en fiktiv patient kom under behandling med trombektomi.

Provet föll väl ut, då tiden för hela transporten klockades till under tre timmar. För de finska patienterna innebär möjligheten att komma till Nus med ambulansflyg därmed en tidsvinst. Det närmaste universitetssjukhuset i Tammerfors ligger nästan 25 mil från Vasa och till Åbo är det 34 mil.

Dessutom behöver Neuro- huvud- halscentrum Västerbotten stora patientvolymer för den egna akuta strokebehandlingen, till exempel trombektomi, så att de specialisterna vid INR-labbet får den utbildning och träning de behöver för att upprätthålla vårdens kvalitet.

Sedan fjolårets provflygning har man på ömse sidor om Kvarken filat på rutiner för alla delar av den aktuella patienttransporten.

Avtalet som undertecknades mellan Region Västerbotten och Vasa Centralsjukhus togs i bruk den 18 mars och innefattar 10 till 20 patienter per år. De första patienterna kan därmed komma när som helst.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, ser positivt på det nya avtalet och välkomnar ett ökat framtida samarbete med Vasa, Österbotten och Finland.

– Vi behöver mer samverkan över gränserna för att kunna erbjuda patienter, både i Finland och Sverige, en bättre vård. Att vi dessutom har fått möjlighet att se över våra rutiner har gjort strokevården än mer patientsäker, säger hon i ett pressmeddelande.

Trombektomi innebär att en kateter förs upp i hjärnan via ett kärl i ljumsken. Det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen avlägsnas. INR står för interventionell neuroradiologi.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan