Barn behöver bli mer delaktiga i vården

Rapport Vårdnadshavare klagar på bristande information, dåligt bemötande och en känsla av att barnens sjukdomstillstånd inte tas på allvar. En ny rapport som tittat närmare på klagomålen på vården av barn och unga saknar dock barnens röster.

Barn behöver bli mer delaktiga i vården
Vården behöver skapa bättre förutsättningar för att barnen ska bli mer delaktiga enligt ny rapport. Foto: Getty Images

Hur upplever barn och närstående kontakten med sjukvården? Det har varit utgångspunkten i den gemensamma analys som IVO och patientnämnderna i Sverige, PAN, har gjort av klagomål på hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Analysen pekar på brister i både delaktighet och kommunikation.

Dåligt bemötande

I klagomålen beskriver vårdnadshavarna att de inte får information, inte får vara delaktiga och att de inte får ett bra bemötande. Det handlar bland annat om att vårdpersonalen har upplevts som otrevlig och inte lyssnat in barnet som kan vara smärtpåverkat och oroligt.

Vårdnadshavare uttrycker även oro över att barnens sjukdomstillstånd inte tas på allvar. Det finns exempel där vårdnadshavare själva känt att de vet på vilket sätt deras barn är sjuka, men att vårdpersonalen inte lyssnar. Det leder till att vårdnadshavarna inte känner sig trygga med att deras barn får rätt vård.

Långa väntetider

I rapporten ser IVO att en större andel barnärenden rör psykiatrisk specialistvård, många av dessa är tonåringar. Här upplever vårdnadshavarna allvarliga brister i den psykiatriska specialistvården för barn. Det finns en stor frustration över långa väntetider, speciellt när det handlar om väntan på neuropsykiatriska utredningar.

Flera vårdnadshavare upplever att de ”bollas runt” mellan olika instanser och saknar stöd i var de ska få hjälp.

Saknar barnens röst

Rapporten påpekar dock att man saknar barnens röster. Oftast är vårdnadshavarna som skickar in klagomålen för barnens räkning. Detta gör det svårt att veta om klagomålet speglar barnens upplevelse – eller den vuxnes.

– Vården behöver skapa bättre förutsättningar för att barnen ska bli mer delaktiga och kunna göra sina röster hörda om de egna upplevelserna. Men här har även PAN och IVO ett ansvar för att bli bättre på att fånga upp barnens egna berättelser och upplevelser, säger Erika Edh, enhetschef på IVO.

Läs hela rapporten: Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården.