Barnmorskans arbetsmiljö sätts under lupp

Arbetsmiljö Många regioner kämpar med att både rekrytera och behålla barnmorskor. Nu ska forskare ta reda på hur arbetsmiljön påverkar beslutet att stanna kvar, eller lämna barnmorskeyrket.

Barnmorskans arbetsmiljö sätts under lupp
Anna Dencker vid Göteborgs universitet undersöka barnmorskornas arbetssituation. Foto: Mikael Johanson

En bra vård i samband med graviditet och förlossning har stor betydelse för alla som väntar barn. Här spelar också omsättningen på barnmorskor roll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I ett nytt projekt ska Anna Dencker vid Göteborgs universitet undersöka barnmorskornas arbetssituation.

Medel från Afa Försäkring

– Med en lägre barnmorskeomsättning blir vården bättre. Vi ska därför studera vad som får barnmorskor att fortsätta arbeta med det de är utbildade för eller gör att de väljer att sluta säger hon.

Anna Dencker är utbildad barnmorska och docent i reproduktiv och perinatal hälsa vid Göteborgs universitet. Hon har nu fått 3 153 000 kronor från Afa Försäkring för att undersöka hur arbetsmiljön påverkar barnmorskors hälsa och beslut att lämna yrket.

2020 skickade gjorde hon en studie som visade att barnmorskorna upplevde stress i arbetet, att man tog ett stort ansvar och att man ofta hade för många arbetsuppgifter på gång samtidigt.

Vad är positivt med yrket?

I den nya studien vill hon och hennes forskarkollegor ta reda på varför så många väljer att lämna barnmorskeyrket. I projektet ingår även att undersöka vad i arbetet barnmorskor upplever som positivt.

– Om vi kan få en tydligare bild av de faktorer som gör att man vill fortsätta i yrket så kan vi arbeta vidare med dem för att se hur arbetsmiljön kan förbättras.

Vad hoppas du på av projektet?

– Jag hoppas att vi ska kunna få fram resultat som faktiskt leder till en bättre arbetsmiljö för barnmorskor. Jag hoppas få vara del av en positiv förändring inom förlossningsvården som leder till att studenter på barnmorskeprogrammet känner att de vill jobba med det här, får stöd när de börjar i yrket och sedan väljer att stanna kvar. På så vis kan vi bidra till en hållbar förlossningsvård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan