BarnSäkert ger barnen en tryggare uppväxt

Barnhälsovård Genom att arbeta strukturerat med frågor kring små barns hälsa och trygghet kan BVC fånga upp barn som lever med risker i sin uppväxtmiljö, visar ny forskning.

BarnSäkert ger barnen en tryggare uppväxt
En trygg uppväxt för alla barn är målet med projektet BarnSäkert. Foto: Birgitta Ländin

Det är Barnhälsovården (BHV) i Region Dalarna som sedan 2017 genomfört forskningsprojektet BarnSäkert tillsammans med Uppsala universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Inom barnhälsovården i Sverige behöver vi strukturerade arbetssätt som gör det möjligt för oss att uppmärksamma familjer som behöver extra hjälp och stöd. Syftet med BarnSäkert-studien är att prova en ny metod för att göra just det, och hittills har resultaten varit lovande, säger Steven Lucas, ansvarig forskare, barnhälsovårdsläkare i Region Uppsala och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Uppväxtmiljön för 12 000 barn i Dalarna har varit projektets fokus. Genom att använda en ny arbetsmetod har man systematiskt sökt de riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa. Metoden går ut på att identifiera, utvärdera och bemöta psykosociala riskfaktorer som kan påverka både vuxnas och barns hälsa negativt. Faktorerna kan vara som till föräldrastress, ekonomiska problem, riskbruk av alkohol eller våld i hemmet.

Vårdnadshavare som besöker BVC erbjuds att vid vissa förbestämda besök fylla i ett kortare frågeformulär med frågor som rör barnets uppväxtmiljö. Den som behöver kan få ett motiverande samtal med sin BHV-sjuksköterska och vid behov få hjälp till mer stöd, till exempel kontakt med psykolog, socialtjänst, kvinnofridsmottagning eller beroendeklinik.

Arbetsmetoden i forskningsstudien bygger på den amerikanska SEEK-modellen (Safe Environment for Every Kid) som har anpassats till svenska förhållanden. Eftersom studien tidigt visat att modellen fungerar och ger utfall pågår nu diskussioner för att införa den här arbetsmetoden på alla BVC-mottagningar i Region Dalarna, förhoppningsvis redan nästa vår.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan