Basal hygien och närvarande chef klarar smittan

Upprepad utbildning kring basala hygienrutiner och närvarande chefer. Det identifierar IVO som de viktigaste faktorerna för att klara äldreomsorgen från smitta.

Basal hygien och närvarande chef klarar smittan

Brist på skyddsutrustning, personal som arbetat med både friska och covidsjuka, personal som gått till arbetet med symptom – det är sådant som i media har påtalats som orsaker till att boenden drabbats av coronasmittan. När IVO i sin första analys av den nationella tillsynen i april vänder på frågan – vad fungerar för som skydd mot smitta – är det just basal hygien och ledarskap som tillmäts störst betydelse.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

IVO:s nationella tillsyn av äldreomsorgen och LSS-boenden gjordes under slutet av april och på ett annorlunda vis än vanligt – per telefon. Inspektörerna har talat med första linjens chefer på drygt tusen boenden.

Anette Nilsson. Foto: Linda Johansson, IVO.

– Många verksamheter arbetar aktivt och medvetet med basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Många jobbar också strukturerat för att hantera sjukfrånvaro och oro hos personalen. Vår bild är att mycket kraft läggs ner på att säkerställa att personal får tillgång till rätt information, utbildningar och annat praktiskt stöd, för att kunna ge omsorg eller andra insatser på ett säkert sätt, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO i en videokommentar på myndighetens webbplats.

Basala hygienutbildningar för alla är en viktig faktor för att motverka smittan. Att det finns en närvarande chef som är tillgänglig för att svara på frågor om prioriteringar och hur problem ska lösas är också av vikt. Vissa verksamheter har inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar och arbetar aktivt med att kommunicera riktlinjer och rutiner på ett enhetligt sätt till alla medarbetare.

Utmaningar som många har nämnt i samtalen är att de boende, som ofta har en funktionsnedsättning eller demenssjukdom, inte kan förstå situationen och åtgärder som måste vidtas. Att under pandemin kunna planera bemanning har varit svårt för många boenden.

IVO kommer att gå vidare med det material som telefontillsynen har gett.

Se IVO:s video om tillsynen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan