Säkerhetskultur börjar med arbetsglädje

Säkerhetskultur börjar med arbetsglädje

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser Permanente har kopplat samman patientsäkerhet och arbetsmiljö för att skapa en säkerhetskultur som gynnar både patient och medarbetare. Molly Clopp, regional chef för patientsäkerhet, berättar att kopplingen är självklar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I en nationell studie svarade 76 procent av sjuksköterskorna att osäkra arbetsförhållanden spelar roll för den kvalitet de producerar. Vi började titta på hur vi kunde nå en bättre säkerhetskultur och såg att det behöver börja med arbetsglädje och känslan av att göra ett meningsfullt arbete, berättar hon.

När frågan började undersökas visade det sig att många av de anställda kände brist på stöd och respekt och hög press och stress. För att bryta detta togs sju strategier fram, fokus låg på att öka transparensen i organisationen, att skapa en lärandeprocess och ett tydligt förbättringsarbete. Varje år görs en studie där alla anställda svarar på 75 frågor om sin arbetssituation, vissa av dessa används sedan i ett särskilt index för att mäta säkerhetskulturen mer specifikt. Och resultatet är tydligt, de team som har de högsta indexen har också lägst vårdskador.

– Det blir tydligt vilka kliniker som har större risk för vårdskador, nu kan vi lägga extra kraft på att utveckla dessa, säger Molly Clopp.

Andra frågor används i ytterligare ett index för att visa det lärande klimatet. Medarbetarna svarar på frågor som om de själva skulle känna sig trygga som patienter på deras arbetsplats, om det är lätt att prata om misstag, om stöd och om man lär av de misstag som ändå görs. Även här är sambandet tydligt. I de team med högst index sker bland annat 83 procent färre vårdrelaterade infektioner och 80 procent färre trycksår.

– Vi jobbar mycket för att skapa en speaking up-kultur, det är otroligt viktigt för att lyckas med säkerhetskulturen. Vi ser att det är svårt att göra det idag och kopplingen till roller är tydlig, ju högre upp i hierarkin desto enklare att ta upp problem och säga ifrån. Därför jobbar vi mycket med att våra ledare ska skapa trygghet och visa respekt för alla medarbetare, uppmuntra till feedback och visa att åsikter leder till handling.

Molly Clopps recept för att nå god säkerhetskultur:

* Acceptera sambandet mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Läs rapporten Through the Eyes of the Workforce: Creating Joy, Meaning, and Safer Health Care .

* Undersök nuläget och visa hur frågorna hänger ihop genom undersökningar.

* Stärk teamkänslan. Ju mer involverade medarbetare känner sig desto lättare att prata om svårigheter och misstag och ta upp förbättringsmöjligheter.

* Jobba hårt med cheferna för att få dem att bli mer öppna för nya möjligheter, aktivt lyssna, visa positv feedback, följa upp och prata om nya lösningar och arbetssätt i det dagliga arbetet.

* Använd möten för att skapa dialog och få upp åsikter på bordet. Agera och följ upp.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan