Ökad kunskap när registerdata publiceras hos riksföreningen

Ökad kunskap när registerdata publiceras hos riksföreningen

För att utdata från kvalitetsregistren ska nå patienter, anhöriga och media samarbetar Riksät, Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, och Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningarpatientföreningen. Bakgrunden var återkommande statistikförfrågningar från främst studenter och journalister och våren 2016 började Frisk & Fri att publicera enklare registerdata. Varje kvartal uppdateras statistiken som i dagsläget berör hur många som är drabbade, diagnos- och könsfördelning och hur de drabbade mår vid ettårsuppföljningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är lite information men vi märker att det ger mycket och har stillat begäret hos de som tidigare eftersökt information. Det är också viktigt att samarbeta med Frisk & Fri, de sitter med i vår referensgrupp och är med och tycker till kring våra formulär, säger Sara Norring, registerkoordinator på Riksät.

Malin Sjöström, webb- och medlemsansvarig på Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Malin Sjöström, webb- och medlemsansvarig på Frisk & Fri, berättar att statistiken också är en ögonöppnare då det finns mycket fördomar om ätstörningar.

– Med synlig fakta visar vi att det inte bara är smala tjejer med anorexi som drabbas av en ätstörning. Det kan leda till att personer som söker kunskap om sin hälsa vågar söka vård. Att se utvecklingen efter behandling kan också ge en känsla av hopp för både patienter och anhöriga om att en ätstörning inte behöver vara något man är drabbad av hela livet.

En viktig del har varit att inte bara lägga ut diagrammen utan att i nära samarbete skriva förklarande texter till dem för att de ska vara lätta att utläsa och förstå.

– Samarbetet leder också till att vi får en ökad förståelse för varandras arbete och att vi lättare kan förklara för patienter vad som är tanken med ett kvalitetsregister och vad resultaten används till, det ger en större trygghet, förklarar Malin Sjöström.

Nytt system ska förbättra utdatan

Sara Norring, registerkoordinator på Riksät, förklarar att just förbättringsarbetet utifrån registren är den största

Sara Norring, registerkoordinator på Riksät, Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

utmaningen, att det är i patientmötet som statistiken behöver användas för att förbättra vården. För att nå kliniker och enheter sammanställer Riksät en årsrapport och de jobbar också nära kliniker. Efter årsrapporten brukar det komma in reaktioner från enheter med sämre resultat, men Sara Norring förklarar att det inte alltid betyder att de arbetar på ett sämre sätt än andra, utan att det kan finnas andra bakomliggande orsaker som politik och omorganisationer. Hon berättar om ett tydligt exempel där en enhet i Norrbotten reagerade starkt på sina resultat i årsrapporten och det bidrog till ett stort förbättringsarbete med hjälp av en av deras certifierade förbättringscoacher.

För tillfället arbetar Riksät med en ny teknisk plattform med en förhoppning om lansering till nyår. Målet här är att möjliggöra journalintegration, även om det också kräver en stor teknisk insats från landstingen. I det nya systemet ska det också vara enklare att plocka ut data automatiskt, bland annat uppdelat på län och enhet för att motivera klinikerna till förbättringsarbete.

– Vi har inte problem med att få in registreringar, däremot ser vi en motivationsnedgång nu när klinikerna vet att det är något nytt på gång. Efter lanseringen har vi ett viktigt arbete i att vara ute och motivera till registrering.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan