Bättre teamwork kring malignt melanom

Bättre teamwork kring malignt melanom

Kortare väntetider, mer likvärdig vård och en tryggare process för patienterna. Det är några av effekterna av ett nytt sätt att arbeta med patienter med hudcancerformen malignt melanom på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetet med att se över arbetsprocessen inleddes redan 2008 då sjuksköterskor och läkare från hud-, kirurg- och öron-näsa-halskliniken gick en processutbildning. Där gjorde de en kartläggning av patientens flöde genom verksamheten och tittade sedan på förbättringar. Istället för att som tidigare utgå från klinikgränser utgick de från patientens perspektiv.

– Diskussionerna ledde fram till ett nytt sätt att arbeta där vi tydligare sätter patienten i fokus, berättar Charlotte Sparring, överläkare och lokal processledare för hudtumörprocessen på Skaraborgs Sjukhus.

Framför allt handlar det om två stora förändringar. Den ena är att alla hudtumörremisser från primärvården skickas till hudkliniken och att patienter med suspekt hudtumör får en hudläkarbedömning innan eventuell åtgärd. Tidigare kunde remisser även hamna på kirurg- och öron-näsa-halskliniken.

Den andra förändringen är att de tre klinikerna samarbetar i en multidisciplinär mottagning med både bedömning och bemötande av patienter. Varje tisdag samlas kontaktsjuksköterskor och läkare från de tre klinikerna i en gemensam konferens där de går igenom alla patienter och planerar in åtgärder. På onsdagar har de gemensam mottagning där det även finns utrymme för operativa ingrepp.

Det nya sättet att jobba är både säkrare och ger bättre kontinuitet för patienterna. Dessutom får alla patienter som har tagit bort en hudförändring en återbesökstid efter två veckor.

– Ingen behöver gå och vänta och undra när vi ska ringa, de vet att de får svar när de kommer tillbaka efter två veckor.

Charlotte Sparring framhåller att det egentligen inte är något märkvärdigt de gjort, den stora utmaningen handlar egentligen om att lösa de schematekniska bekymren.

– Visst har det varit en utmaning för tre olika kulturer att mötas och enas om ett gemensamt sätt att jobba. Men vi har alla trott på förändringen och jobbat utifrån att göra det bästa för patienterna. Vi är mycket nöjda med samarbetet som dessutom inneburit ett stort utbildningsvärde genom utbyte av kunskaper mellan klinikerna, konstaterar hon.

 

Fakta malignt melanom

2015 var väntetiden från första läkarbesök till diagnosbesked i snitt 30 dagar, jämfört med drygt 40 dagar i Västra Götalandsregionen och nationellt. I flera fall var väntetiderna på Skaraborgs Sjukhus uppemot hälften så korta.

Malignt melanom är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Mellan 2003 och 2012 ökade antalet fall med 74 procent.

Antalet personer som dör i sjukdomen har ökat från 380 personer per år 2002 till 528 personer per år 2012. För att bota sjukdomen är tidig upptäckt och snabb behandling centralt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan