Besparingar i vården oroar läkare

Undersökning Läkare är oroliga för att nedskärningarna i vården ska leda till sämre vård. Det visar en ny undersökning från Läkarförbundet som befarar att nedskärningar som nu genomförs gör det svårare att utveckla vården.

Besparingar i vården oroar läkare
Sofia Rydgren Stale, ordförande, Svenska Läkarförbundet. Foto: Simon Hastegård

Åtta av tio läkare märker redan av besparingarna i vården i sin vardag. Mer än nio av tio är dessutom oroliga för att detta kommer att påverka möjligheterna att ge en god vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det framgår av en medlemsundersökning från Läkarförbundet.

Drar ned på fortbildning

– Problemen inom svensk hälso- och sjukvård visar tydligt att många regioner inte klarar sitt uppdrag. Behovet av en mer långsiktig och stabil styrning av vården är akut och staten behöver därför ta ett tydligare ansvar, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Besparingarna på arbetsplatserna märks av på flera sätt. Arbetsgivaren drar exempelvis in på fortbildning, vissa har infört anställningsstopp och på flera håll märker man även av uppsägningar.

Mer än 80 procent är nu rädda för att neddragningarna kommer att öka arbetsbelastningen och därmed även den etiska stressen.

Riskerar att gå ut över patienterna

Sofia Rydgren Stale poängterar att nedskärningarna dessutom riskerar att gå ut över patienterna. Nio av tio läkare känner oro för att nedskärningarna kommer att förlänga väntetiderna och försämra tillgängligheten till vård.

– De stora nedskärningar som nu genomförs riskerar att försvåra förutsättningarna att utveckla vården. Svensk hälso- och sjukvård förtjänar samma långsiktiga styrning som forsknings- eller försvarspolitiken, säger Sofia Rydgren Stale.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan