Bilder underlättar samtal med flyktingar

Projektet Komhit flykting satsar på att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och icke svensktalande patienter.

Bilder underlättar samtal med flyktingar
Susanne Bäckström, logoped på Dart, kommunikations– och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Susanne Bäckström, logoped på Dart, kommunikations– och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sjukvården blir hårt belastad av den ökande andelen asylsökande vårdtagare, och bristen på tolkar påverkar möjligheten att erbjuda en god vård. Projektet Komhit flykting satsar på att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och icke svensktalande patienter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillsammans med referensgrupper från bland annat primärvården och rådgivningstjänsten 1177 Vårdguiden håller Dart, kommunikations– och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, på att ta fram en bildkarta, som ska fungera som stöd i vårdsituationen.

– Vi har varit i kontakt med de verksamheter som möter de här patienterna extra ofta, som exempelvis förlossningsavdelningar, primärvård och tandvården och kartlägger vilka ord man kommer i kontakt med i ett inledande skede och utgått från dem, säger Susanne Bäckström, logoped på Dart.

På varje bildkarta, som är i A4-storlek, finns 35 bilder. De föreställer föremål och kroppsdelar, som exempelvis ”sjukhus” eller ”huvud”, men det finns även symboler för händelser och känslor som exempelvis ”ledsen” och ”fryser”. Till bilderna finns ord som beskriver vad de föreställer, idag på arabiska, somali, farsi, svenska och engelska men förhoppningen är att kunna utöka med ytterligare språk framöver.

Projektet är ännu i uppstartsfas men redan nu finns ett antal bildkartor tillgängliga för nedladdning på hemsidan, till en läsplatta eller för att skriva ut. Det finns också filmer som visar hur man kan gå tillväga för att använda sig av dem.

– Reaktionerna från de verksamheter som testat bildstödet är positiva, vår största utmaning är att hinna producera stöden i den takt det behövs, säger Susanne Bäckström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan