Bildstöd ökar barn och föräldrars delaktighet

Nu används enkla tecknade bilder som kompletterande information på Barn- och ungdomskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus. Det har förbättrat delaktigheten och skapat lugn hos både barn och deras föräldrar.

Bildstöd ökar barn och föräldrars delaktighet

Att som barn förstå vad som ska hända och kunna vara delaktig i processen under sjukvårdsbesök är svårt. Nu används enkla tecknade bilder som kompletterande information på Barn- och ungdomskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus. Det har förbättrat delaktigheten och skapat lugn hos både barn och deras föräldrar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bilderna används i informationen som skickas hem inför besöket, genom ett flödesschema med både bild och text. Och vid själva besöket får barnen en bok med kardborreband där de själva kan lägga till och plocka bort bilden för den situation de just varit med om. Bilderna symboliserar exempelvis bedövningssalva, medicin, toalettbesök eller nålstick.

Barnsjuksköterska Merja Benjaminsson och vårdenhetschef Maria Börjesson.

Vårdenhetschef Maria Börjesson berättar om en sjuårig flicka som flera gånger besökte dem för att göra en magnetkameraundersökning. Varje gång hon vaknade upp ur narkosen var hon förtvivlad och skrek.

– Den åttonde gången hon genomgick undersökningen hade vi börjat med bilderböcker. Så snart hon vaknade blev hon lite ledsen men frågade direkt efter boken och visste då att hon fick ta bort bilden på själva undersökningen och att nästa steg var bilden på en glass.

Även för barn som är inlagda används bildstöd. Varje rum har en magnettavla som är indelad i dagar där personalen, ibland tillsammans med barnen, sätter fast bilder som visar vad som kommer att hända under dagen.

– Tavlan har utformats av specialpedagoger på lekterapin på sjukhuset och är också väldigt bra för barn och föräldrar som inte har svenska som första språk, säger Maria Börjesson.

– En mamma till en tre veckor gammal bebis tyckte tavlan var fantastisk, just för att hon kände att hon kunde fokusera på att bara vara mamma och inte behövde komma ihåg allt som skulle hända och se till att det blev gjort, säger barnsjuksköterska Merja Benjaminsson.

Att stötta personal i att använda sig av bildstödet är ett stort arbete och de utvärderar kontinuerligt medarbetarnas synpunkter.

– Det kan vara svårt att komma ihåg och prioriteras bort vid hög arbetsbelastning. Samtidigt är de en fruktansvärt enkel lösning som gör stor skillnad. Bildstödet bidrar till bättre planering och mindre avbokningar och uteblivna besök. Följsamhet och svarsmarginal visar sig också bli bättre när barnen efter undersökning hemma ska skriva hur de mår och vi använder bildstöd istället för textformulär, förklarar Merja Benjaminsson.

Planen är att fler enheter inom Västra Götalandsregionen ska börja använda sig av bildstöd och vuxenakuten och rehab vid Södra Älvsborgs sjukhus har visat intresse.

Studier som visar på ökad delaktighet

Merja Benjaminsson, barnsjuksköterska på Barn- och ungdomskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus, har gjort några mindre studier för att se om bildstöd bidrar till barns delaktighet i vården.

Den första studien fokuserade på magnetundersökning och 30 föräldrar deltog. Alla var positiva till bildstödet. Och trots att nästan en tredjedel av föräldrarna inte visat bildinformationen de fått hemskickad inför undersökningen upplevdes en lugnare stämning – just för att föräldrarna visste vad som skulle ske.

– Det blev tydligt att det är bra med samma bilder i informationsmaterial och på plats på sjukhuset. Det ansågs också positivt att kunna använda bildstödet för att förklara förloppet för syskon och andra närstående. Nu finns ett tillägg i informationen om att materialet ska gås igenom med barnet inför besöket, berättar Merja Benjaminsson.

En annan kvantitativ enkätstudie visade en signifikant minskning av oro för de barn som fått ta del av bildstöd innan undersökning. Detsamma visar en studie som fokuserat på nålrealterade ingrepp.

Här kan du läsa mer:

Using Picture and Text Schedules to Inform Children: Effects on Distress and Pain during Needle-Related Procedures in Nitrous Oxide Sedation

Experiences of communication in the caring process by children aged 7–13 where there is a requirement for nitrous oxide for needle related procedures

Hämtar fler artiklar
Till startsidan