Blåappen succé inom BUP i Skåne

Inom barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö används Blåappen där inlagda ungdomar fyller i självskattningsskalor.

Blåappen succé inom BUP i Skåne

I september 2016 togs Blåappen i bruk inom barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö. När ungdomarna är inlagda fyller de i självskattningsskalorna i appen på sin smartphone eller surfplatta. Svaren, som hjälper till att värdera hur de mår, kommer till den behandlande läkaren i realtid. Efter utskrivningen följs ungdomarnas mående kontinuerligt upp med hjälp av appen; ett sms påminner dem varannan vecka om att svara på några frågor. Ungdomarna själva får också feedback och en kurva över hur deras hälsa har förbättrats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Sophia Eberhard, verksamhetschef och chefsöverläkare för BUP i Skånevård Sund.
Sophia Eberhard, verksamhetschef och chefsöverläkare för BUP i Skånevård Sund.

– Vi har bara fått positiva reaktioner från dem som använt Blåappen, säger Sophia Eberhard, verksamhetschef och chefsöverläkare för BUP i Skånevård Sund. Hon var en av initiativtagarna till Blåappen och projektledare under det fyra år långa utvecklingsarbetet.

– Det har varit spännande att se hur naturligt det är för ungdomarna att använda appen. Och de uppskattar att vi tar dem på allvar genom att ställa alla de här frågorna.

Det finns totalt tolv självskattningsskalor varav elva är enklare, och en som är mer tidskrävande. Tidigare när man fyllde i pappersblanketter kunde många tröttna och orkade inte med att fylla i allt.

– För att diagnostisera i barn- och ungdomspsykiatrin har vi egentligen bara det kliniska samtalet med patienten och de standardiserade skattningsskalorna där man svarar på frågor. Förut gjordes det på papper, sedan räknades poäng efter vissa kriterier, och allt tog lång tid. I Blåappen används samma validerade skattningsskalor men i modern förpackning, och det går mycket snabbare och är lättare. Appen är tillförlitlig och mäter det den ska, förklarar Sophia Eberhard.

Systemet är mycket säkert och har full sekretess. Uppgifterna från appen sparas och kan kopplas till journalen. Appen hjälper även till att fånga samsjuklighet.

– Snart ska appen användas i öppenvården, och i nästa steg vill vi översätta den till engelska och flera invandrarspråk. Andra landsting har visat intresse, vilket är roligt. Appen har kostat mycket pengar att utveckla, så eventuellt ska Region Skåne sälja eller leasa konceptet som blev till tack vare stödet från Psykiatri Skånes ledning.

Fakta om Blåappen:

* En medicinteknisk enhet som ersätter det gamla systemet med papper och penna vid ifyllandet av skattningsskalor inom barn- och ungdomspsykiatrin.

* Används både vid diagnostik, behandling, uppföljning och för att upptäcka samsjuklighet.

* Hittills har cirka 100 ungdomar använt Blåappen, och responsen från ungdomar, föräldrar och vårdpersonal har enbart varit positiv.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan