Bokcirkel hjälper patienter att må bättre

Patientmedverkan Högläsning i grupp är inte bara ett sätt att väcka läslusten, den kan även hjälpa patienter att sätta ord på sina känslor.

Bokcirkel hjälper patienter att må bättre
Bokcirklarna blir en träning i att se världen r andras perspektiv och i att formulera känslor och tankar. Foto: Adobe Stock

Shared Reading utvecklades som ett sätt att främja läsandet. Men har även visat goda resultat inom vården där bland annat smärtpatienter, deprimerade personer och patienter med ätstörningar testat den.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att patienterna upplever sig må bättre har man tidigare trott beror på texterna, läsledarna, den sociala gemenskapen och gruppmedlemmarna. Men nu kan forskare vid Lunds universitet visa att metoden gör att deltagarna även tränar sig i att kunna sätta ord på upplevelser och känslor.

Vad händer i samtalet

I en studie har forskarna använt sig av samtalsanalys för att i detalj beskriva hur det sociala samspelet utvecklas i gruppen.

– Vi ville undersöka vad som händer i själva samtalet som skulle kunna bidra till dessa goda effekter, säger Anna W Gustafsson, docent och lektor i svenska, som bland annat forskar på språk och hälsa.

Tränar att se olika perspektiv

Resultaten visar att bokcirklarna blir ett slags träning både i perspektivtagande och i att formulera känslor och tankar. Detta skulle i sin tur kunna vara en förklaring till det ökade välmående som tidigare forskning kunnat visa.

– När samtalsdeltagarna fokuserar på samma text och lyssnar på varandras tankar, beskriver sina egna och bekräftar varandras tankar skapas en känsla av social gemenskap, säger Anna W Gustafsson.

Tvärvetenskapligt projekt

Studien har nu blivit metodutvecklande, vilket gör det möjligt att vidareutveckla metoden inom vården och i skolan. För närvarande pågår ett tvärvetenskapligt Shared Reading-projekt i humaniora, medicin och psykologi på ätstörningsenheten i Lund.

Shared Reading handlar om interaktiv högläsning i grupp. Deltagarna läser och samtalar om kortare prosatexter och lyrik med hjälp av en läsledare. Till skillnad från en vanlig bokcirkel allt sker på plats. Läsledaren läser texten högt och gruppen går därefter långsamt igenom texten och pratar om vilka känslor och tankar den väcker.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan