Bra styrning på svenska vårdcentraler

Bra styrning på svenska vårdcentraler

Svenska vårdcentraler har bättre styrning och ledning än svenska företag och organisationer i allmänhet. Det visar rapporten Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?, som presenterades på ett seminarium i förra veckan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien, som bygger på intervjuer med 119 verksamhetschefer, visar att styrnings- och ledningskvaliteten generellt är sett är god och får poäng 3,73 på en femgradig skala.

– Det är högre än svenska företag i allmänhet, menar Jannis Angelis, en av författarna.

Enligt studien är svenska vårdcentraler bra på målstyrning och systematisk förbättringsarbete, det vill säga att sätta upp tydlig mål för vad som uppnås och följa dem. Mindre bra är man på personalfrågor, som att engagera sin personal, behålla och belöna de mest kompetenta medarbetarna.

De vårdcentraler som ligger i socioekonomiskt utsatta områden har högre styrnings- och ledningskvalitet än övriga, främst när det gäller målstyrning.

– Möjligen beror det på att man måste styra hårdare om man har en patientgrupp som har större behov, säger Henrik Jordahl, docent i national- ekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.

Men de vårdcentralerna har samtidigt minst nöjda patienter, enligt Nationell patientenkät. Studien kan överlag inte se något samband mellan nöjda patienter och hög ledningskvalitet.

Författarna till rapporten menade att den låga andelen svarande gör det svårt att lita fullt ut på resultatet. Rapporten visade exempelvis att det inte verkar spela någon roll för ledningskvaliteten om chefen har tidigare erfarenhet från sjukvården eller näringslivet, ett resultat som ifrågasattes av publiken i den efterföljande diskussionen, eftersom tidigare studier visar motsatt resultat. Slutsatsen att vårdcentraler med en manlig chef har högre styrnings- och ledningskvalitet än de med en kvinna som chef väckte också en del frågor.

Läs rapporten här.

Fakta: Så gjordes studien: 

Studien har gjorts av ekonomiforskarna Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl. Samtliga 1200 vårdcentraler i Sverige tillfrågades att delta i studien. Totalt genomfördes intervjuer med verksamhetschefer på 119 vårdcentraler. 81 av vårdcentralerna var offentliga och 38 privata. Undersökningsmetoden bestod av en enkätmall med öppna frågor som täcker in ett antal styrnings- och ledningsmetoder. Vårdcentralerna poängsattes på en skala från 1 till 5.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan