Brister vid vård av dementa i hemmet

Brister vid vård av dementa i hemmet

Sedan 2014 har flera försämringar skett i vården av dementa i Sverige. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. De multiprofessionella för vård av dementa har blivit färre, samverkan mellan kommuner och landsting brister, de som vårdas i hemmet med hemtjänst har ofta personal som saknar rätt kompetens. En ljusglimt är att fler än tidigare får en fullständig demensutredning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag bor fler än hälften av de dementa kvar i hemmet med hjälp av hemtjänst.

Stora brister finns vad gäller tillgång till handledning för hemtjänstens personal, enligt rapporten. Bara en av tre hemtjänstverksamheter erbjuder sådan. Ofta saknas också tillfällen för personalen att tillsammans reflektera över det dagliga arbetet och bemötandet.

– Tyvärr saknas ofta såväl kompetens som praktiska förutsättningar inom hemtjänsten, vilket innebär att de med demenssjukdomar som bor kvar hemma inte får de insatser de skulle behöva, säger Vera Gustafsson, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Förskrivningen av antipsykosläkemedel till dementa har ökat, och en överrepresentation finns på särskilda boenden bland personer som inte är födda i Sverige.

Socialstyrelsen pekar ut ett antal förbättringsområden:

Uppföljningen av demenspatienter behöver förbättras, mer dagverksamhet bör erbjudas och anhöriga behöver få mer stöd.

En mer jämlik förskrivning av demensläkemedel och att särskilda behov hos personer från andra länder uppmärksammas, är andra saker som lyfts i utvärderingen.

Ladda hem och läs hela rapporten: