Cancerpatienter uppskattar journal på nätet

Digitalisering Patienter som har en cancerdiagnos är positiva till att kunna läsa sin journal på webben. Det konstaterar forskare efter en stor enkätstudie.

Cancerpatienter uppskattar journal på nätet

När det blev möjligt att läsa sin journal på webben fanns det på vissa håll en oro, särskilt för patienter med en cancerdiagnos. Vad händer om en patient hemma vid datorn får information som kan vara svårt att ta till sig?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har forskarna Jonas Moll vid Örebro universitet och Hanife Rexhepi vid Högskolan i Skövde gjort en delstudie av en större enkätundersökning där det visar sig att cancerpatienterna som deltagit – totalt 347 personer – är positiva till tjänsten.

– De får en överblick över hälsohistoriken och en chans att förbereda sig för läkarbesök. De upplever i större utsträckning än andra patienter att webbjournalen underlättar kommunikationen med vårdpersonal och att de får bättre möjligheter att aktivt delta i medicinska beslut, säger Jonas Moll i ett pressmeddelande.

Tio forskare från fyra lärosäten har arbetat med den nationella enkätstudien där 2 587 patienter, varav 347 med en cancerdiagnos, svarade på frågor om nättjänsten. Av det totala antalet deltagare var 97 procent positiva till journalen på nätet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan