Certifiering till Akademiskas kvinnoklinik

Masoumeh Rezapour Isfahani.
Foto : Staffan Claesson

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi. Kvalitetsutmärkelsen gäller under fem år och utfärdas av den europeiska organisationen för gynekologisk cancer, ESGO.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Certifieringen är en bekräftelse på att vi gör ett bra arbete, och att vi står oss bra i internationell konkurrens, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, verksamhetschef för kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset. Patienterna kan känna sig trygga med den vård de får hos oss, och det ger en stolthet hos personalen som jobbar på kvinnokliniken.

 

Äggstockscancer är den mest aggressiva av de kvinnliga tumörsjukdomarna. I Sverige drabbas cirka 700 kvinnor varje år. De flesta som insjuknar är mellan 40 och 70 år.

 

 

För att bli certifierat centrum för ovarialcancerkirurgi krävs att man uppfyller ESGOs krav på kvantitet samt kvalitet. Här ingår bland annat att kliniken ska utföra tillräckligt många operationer per år och att varje kirurg ska ha tillräcklig operationsvolym.

 

– Vi opererar cirka 80-100 kvinnor för äggstockscancer varje år. Operationsmetoderna har förändrats mycket de senaste åren, med mer avancerad kirurgi, eftersom forskning har visat att total tumörfrihet efter operation är mycket viktigt för att förbättra prognosen, säger Masoumeh Rezapour Isfahani.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan