Certifieringen förenklar i vardagen

Rättspsykiatrin i Region Skåne var först ut att certifiera sig enligt vårdstandarden SS EN 15224.

Certifieringen förenklar i vardagen

För drygt 1,5 år sedan blev Rättspsykiatrin i Region Skåne certifierad enligt vårdstandarden SS EN 15224. De hade då kommit en bit in i arbetet med en certifiering enligt Iso 9001, men valde de att satsa på 15224 istället. Detta eftersom deras konsult rekommenderade den samtidigt som deras certifieringsbolag SP låg i startgroparna för en ackreditering enligt 15224.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– När vi fick veta att det kommit en standard som var mer inriktad på hälso- och sjukvården valde vi att köra på den, säger Louise Borgström-Lantau, enhetschef vid avdelning 12 i Hässleholm.

Verksamheten finns idag i Helsingborg, Malmö och Hässleholm och har cirka 300 medarbetare. En av de stora fördelarna med certifieringen är att de utarbetat tydliga gemensamma rutiner, ansvar och roller. Standardens 11 kvalitetskriterier genomsyrar hela verksamheten, från verksamhetsledning till avdelning, och allt – lagefterlevnad, uppföljning av mätetal, spårbarhet och egenkontroll – följer en röd tråd.

Louise Borgström-Lantau berättar att det fanns en viss tveksamhet i början, en rädsla att certifieringen skulle innebära mer administration. Men tvärtom så det gjort medarbetarna mer involverade och förenklat mycket i vardagen, inte minst i förbättringsarbetet

– Tänk dig att du har tio olika recept på sockerkaka. Alla blir bra på sitt sätt, men vi vet aldrig varför. Med mer standardiserade arbetssätt utgår vi från ett recept. Kakan blir kanske inte perfekt på en gång, men det gör det möjligt att jobba med förbättringar på ett systematiskt sätt.

Hon konstaterar att det var ett tufft arbete i början, men att en viktig nyckel var när medarbetarna själva började se nyttan.

– Det var som en våg, plötsligt lossnade det och vi såg hur alla kom med. Jag tror inte man ska vara så rädd, det är bara att börja. Färdig blir man ju aldrig.

Om SS EN 15224

Använder samma struktur som Iso 9001:2008, men sätter tydligare fokus på de utmaningar som hälso- och sjukvården arbetar med, till exempel patientsäkerhet, kliniska processer och riskanalys. Rättspsykiatrin i Skåne är enligt certifiering.nu hittills den enda verksamheten i Sverige som är certifierad enligt vårdstandarden SS EN 15224.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan