Chatrobot ska prövas mot psykisk ohälsa

Kan en chattande robot hjälpa unga med psykisk ohälsa? Det vill forskare vid Luleå Tekniska universitet nu undersöka.

Chatrobot ska prövas mot psykisk ohälsa
Catrine Kostenius med kollegerna Marcus Liwicki och Karolina Parding. Foto: Luleå Tekniska universitet.

Projektet heter ChatPal och ska utveckla en dygnetruntöppen samtalstjänst i form av en så kallad chatbot.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Psykisk ohälsa bland unga är en samhällsutmaning. Det finns många initiativ inom skola, hälso- och sjukvården och civilsamhället som försöker möta det ökade behovet. Men utmaningarna är många: stora geografiska avstånd i glesbygdsområden, kompetensförsörjning och och högt tryck på vården. Dessutom kan vissa personer som inte mår bra uppleva att brist på anonymitet i kontakt med vården blir ett hinder för att söka hjälp. Orsaken är den stigmatisering som fortfarande finns kring psykisk ohälsa, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Hon understryker att Chatbotten ska vara ett tillägg till befintlig vård, och inte något som ersätter denna. Den ska utformas så att den med hjälp av artificiell intelligens kan avkoda inkommande information i tal eller text för att interagera med användaren.

– Får man via ChatPal signaler om allvarlig ohälsa ska detta snabbt slussas vidare till rätt instans inom vården. Säkerheten är a och o, säger Catrine Kostenius.

I projektet samarbetar Catrine Kostenius med kolleger på universitetet inom arbetsvetenskap och maskininlärning. Chatboten kommer att utvecklas i samarbete med anställda i vården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan