Chefer i vården nöjda med krisledningen

Coronaviruset De allra flesta cheferna inom vård och omsorg är nöjda med krisledarskapet i samband med pandemin i våras. Det visar en enkätundersökning från Ledarna inom Vård och omsorg, LiVO.

Chefer i vården nöjda med krisledningen
Jenny Wibacke, ordförande i LiVO, ser resursbrist som det viktigaste hindret för väl fungerande krisarbete. Foto: LiVO.

En svårighet som varannan chef påtalar är att ha ork och energi att starta om till ett mer normalt arbetssätt efter en så krävande period, liksom att hitta tid och förutsättningar att åter börja arbeta strategiskt. En annan utmaning, som var tredje chef påtalar, är att hantera vårdskulden.

Åtta av tio chefer på olika nivåer svarar i enkäten, som gjordes som en webbundersökning i maj, att de är nöjda med krisledningen under våren.

– Det starka stöd som även första linjens chefer anger visar att krisledarskapet fungerar väl genom hela organisationen. Både den som blir ledd och den som själv leder anser att det fungerar väl, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO, i ett pressmeddelande.

Hur bra man tycker att krisledningen fungerade varierar över landet. Mest nöjda är cheferna i Region Östergötland, och mest kritisk är man i Västerbotten. Även i Stockholm var cheferna mindre nöjda, och en kritik som fanns i den regionen gällde användningen av personal som saknade de kompetenskrav man i vanliga fall ska ha. Det var också i hårt drabbade Stockholm som detta var vanligast förekommande.

Stödet kring etiska överväganden ansåg de flesta var som det brukar eller bättre under pandemin. Bara en av tio ansåg att det var något eller mycket sämre än vanligt.

På frågan om egna förslag till förbättringar svarar de flesta att de viktigaste förbättringarna handlar om information eller kommunikation.

Några svarar att de vill ha färre och samordnade beslut kring exempelvis skyddsutrustning – vissa beskriver hur det kom nya direktiv flera gånger om dagen och att det varierade mellan olika orter i regionen. Det gjorde det svårt för cheferna att själva ha en trovärdighet i vad de förde vidare till personalen.

Samtidigt uttrycker de flesta en förståelse för att brister fanns, mot bakgrund av den dåliga beredskapen för en pandemi som Sverige uppenbarligen hade.

”Faktum är att alla har gjort sitt bästa utifrån de förutsättningar som funnits. Jag har sett en otrolig medarbetarkraft hos mina chefskolleger och medarbetare. Kommunikation är något väldigt viktigt och det kan alltid förbättras.” skriver en av de chefer som svarar.

– Undersökningen visar tydligt att Sverige har väl fungerande chefer och medarbetare i vård och omsorg som klarar sina uppdrag mycket väl. Den stora och gemensamma utmaningen för dem alla är frågan om resurser, summerar Jenny Wibacke.

Den webbaserade undersökningen skickades i maj till branschföreningens medlemmar. 2 900 chefer, 35 procent, svarade. Bland de som svarade arbetar 52 procent inom hälso- och sjukvård, 22 procent i äldreomsorgen och åtta procent i annat socialtjänstområde än äldreomsorg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan