Coronaviruset klassat som samhällsfarligt

Utbrottet av det nya viruset är det tredje större av ett coronavirus som spridits från djur till människa. Sars, som upptäcktes 2003

hade en betydande dödlighet såväl som smittsamhet, berättar forskaren Tomas Bergström vid Sahlgrenska Akademin. Mers, upptäckt 2012, visade lägre smittsamhet men en påfallande hög dödlighet i grupper med nedsatt lungfunktion.

– Intrycket hittills är att dödligheten av det nya viruset är betydligt lägre än den hos sars, men det vet vi ännu inte med säkerhet, säger han.

Om smittsamheten visar sig hög och viruset får stor spridning kan olika tvingande regler och rekommendationer bli nödvändiga, men där är vi inte ännu, enigt Tomas Bergström.

Coronavirus finns sedan länge i olika varianter som smittar mellan människor. För det mesta ger de inte så allvarliga symptom.

– Det finns fyra olika humana coronavirus som går runt i samhället och ger vanlig förkylning, ibland lunginflammation, och som funnits länge hos människan. Att diagnostisera smittade personer med olika coronavirus är inga problem, men ännu finns inga vaccin och inte heller några antivirala läkemedel, säger Tomas Bergström.