Corona sprids genom luften vi andas

Forskning Forskare i Lund kan nu bekräfta att coronaviruset smittar främst genom luft vi andas in. Distansarbete, god ventilation och användning av munskydd är därför effektiva sätt att minska risken för smitta.

Corona sprids genom luften vi andas
covidviruset smittar främst via inandning på kortare avstånd. Foto: Adobe Stock

Det visar en ny kunskapssammanställning från forskare vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Den presenterades på ett seminarium arrangerad av AFA Försäkring tidigare i veckan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskarna har tittat närmare på tre olika smittvägar – kontaktsmitta, droppsmitta och luftsmitta.

Smittar mest via luftsmitta

Kontaktsmitta innebär att man rör vid ett föremål eller en yta som bär smitta. Droppsmitta handlar om stora droppar som sprids ur munnen när man pratar eller nyser och träffar någon annans slemhinnor.

Den tredje smittvägen är luftsmitta, vilket innebär att man smittas genom att andas in virus som finns i luften. Forskarna har nu kommit fram till att covidviruset smittar främst via inandning på kortare avstånd.

Luftvägsvirus som coronavirus och influensavirus är mer smittsamma under vintertid. Mycket tyder också på att den torrare luften på vintern bidrar till att luftsmittan ökar.

Distansarbete skyddar mest

Den mest effektiva skyddsåtgärden mot coronasmitta är därför att eliminera smittrisken, till exempel genom distansarbete. Nästa nivå är att minska exponeringen så mycket som möjligt genom exempelvis avstånd, handtvätt och ventilation.

– Personlig skyddsutrustning som munskydd och visir har effekt men bör användas tillsammans med andra skyddsåtgärder. Det är viktigt att hjälpa de anställda att göra rätt genom exempelvis information om risker eller att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittrisken, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola som är en av forskarna bakom studien.

Skyddsåtgärder i fyra steg

Forskargruppen har också sammanställt skyddsåtgärder vid smittspridning:

  1. Eliminera smittrisken, till exempel genom distansarbete. Det är den mest effektiva åtgärden.
  2. Minska exponeringen så mycket som möjligt genom exempelvis avstånd, handtvätt och ventilation.
  3. Administrativ kontroll. På en arbetsplats kan det innebära att hjälpa de anställda att göra rätt genom att till exempel informera om risker eller att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittrisken.
  4. Personlig skyddsutrustning, som munskydd och visir, är det sista steget. Skyddsutrustning har effekt men bör användas tillsammans med andra skyddsåtgärder, poängterar forskarna.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan