Coronaåtgärder i regionerna – snabbutbildning till 1177 och triage utomhus

Coronaviruset Triage utomhus, möjlighet att låta personal i karantän arbeta med digital mottagning, snabbutbildning för att förstärka 1177 med personal. Det är några av de metoder som nu är på gång i landets regioner med anledning av covid-19.

Coronaåtgärder i regionerna – snabbutbildning till 1177 och triage utomhus

– Vi har tagit ett beslut och det finns ett tält klart för att flytta akutens triage

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anette Skoglund, verksamhetschef akutsjukvård och internmedicin.
Foto : STAFFAN CLAESSON.

utomhus, berättar Anette Skoglund, verksamhetschef på Akademiska sjukhusets akutavdelning, för Kvalitetsvård.

 

Beslutet om ett tält för triage fattades i fredags av sjukhusets styrgrupp för covid-19.

– Men ännu så länge har vi bara flyttat ut akutens triage till en sluss utanför själva akutavdelningen, där patienter sorteras till infektion om det handlar om misstänkts smitta. Innan vi kan börja arbeta i tältet behöver vi göra klart hur vi ska samarbeta med infektionskliniken där.

Region Västra Götaland berättade i Läkartidningen i förra veckan att man märkte ett ökat tryck på sin digitala mottagning, Närhälsan online. Tiderna har tagit slut fortare än vanligt och man har kallat in extra personal. Verksamhetschefen för Närhälsan Online ser insatser via den digitala vården som en möjlighet att låta personal som inte kan ta emot patienter fysiskt – till exempel på grund av karantän – arbeta ändå.

 

– Om de kan jobba hemma har du en väldigt stor resurs som du kan använda som inte faller bort, säger hon till Läkartidningen.

Även Kry och Doktor24 rapporterar ett ökat flöde av digitala patienter.

1177 är hårt belastat över hela landet. Region Skåne har därför börjat snabbutbilda sjuksköterskor som hittills har arbetat med administrativa uppgifter så att de kan förstärka 1177.

Sverige har få ordinarie intensivvårdsplatser, vilket oroar många i den nya situation som coronaviruset har skapat. Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin på Karolinska institutet, gör bedömningen att det går att utöka de platser som finns med upp emot 50 procent.

– Men vi kan komma att under en period få acceptera att det sker med en något lägre vårdkvalitet än vad vi är vana vid, sa han i SVT:s specialsändning i början av veckan.

På tisdagen redovisade Folkhälsomyngigheten för rösta gången hur mycket intensivvård coronapatienter har krävt.

– Vi har hittills haft tolv personer i intensivvård, sa statsepidemiologen Anders Tegnell. Det är ingen stor belastning på vår totala kapacitet, men om vi inte lyckas platta ut smittkurvan riskerar vi att få en hög belastning.

Prioriteringen måste därför fortsätta att vara som hittills, att göra allt man kan för att skydda riskgrupper, framförallt personer över 70, och att skydda vårdpersonal, fortsatte han.

Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att samordna inköp av sjukvårdsmateriel och omfördela sådant mellan olika regioner och kommuner berättade på tisdagseftermiddagen att man nu sonderar möjligheten att ställa om viss inhemsk produktion för att öka tillgången på det vården efterfrågar. Myndigheten har också begärt hjälp från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i arbetet med att flytta sjukvårdsmateriel till där sådan behövs bäst.

– Vi har också bett MSB att undersöka möjligheter att samordna ansökan att få materiel från andra aktörer än sjukvården, som kan ha sådant i lager, sa Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen på tisdagens presskonferens.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan