Covid tredje vanligaste dödsorsaken första halvåret 2020

Under det första halvåret i år ökade dödligheten i Sverige för första gången på flera år. Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, visar en rapport från Socialstyrelsen

Covid tredje vanligaste dödsorsaken första halvåret 2020

Totalt dog 51 534 människor mellan januari och juni.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Bland männen behöver man gå tillbaka till 2013 och för kvinnor 2017 för att hitta samma nivå på dödligheten, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

På senare år har dödligheten främst i hjärt- och kärlsjukdomar minskat, vilket har lett till en minskad total dödlighet. I år kom covid att vända den trenden. Under april var covid den allra vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Totalt 14 000 personer dog i hjärt- och kärlsjukdomar under årets sex första månader, 11 600 av tumörer och drygt 5 500 av covid-19. Övriga stora dödsorsaker var demenssjukdomar, lungsjukdomar och dödsfall till följd av yttre orsaker, till exempel fallolyckor, trafikolyckor, förgiftningar och självmord.

Det har funnits en farhåga under pandemin att isoleringen och andra effekter av pandemin också skulle leda till en ökning av antalet självmord. Rapporten visar dock inte på stöd för den farhågan, tvärtom ser man preliminärt en liten minskning.

Antalet självmord uppgick till 611, varav män svarade för 437 och kvinnor för 174. Det kan jämföras med totalt 638 självmord under motsvarande period i fjol.

– Siffran är dock osäker då det kan finnas en eftersläpning i registreringen, säger Mona Heurgren.

Ännu är det osäkert hur dödligheten på helåret kommer att se ut.

– Dödligheten per 100 000 invånare är fram till början av november högre än den var mellan 2016 och 2019, men lägre än 2015. Just nu har vi en ökad smittspridning i samhället och återigen fler som dör i covid-19, men vi vet inte hur resten av året utvecklar sig. Det är oerhört viktigt att vi alla följer rekommendationerna för att bromsa smittspridningen, säger Mona Heurgren

Läs Socialstyrelsens rapport

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan