Danderyd störst i världen med metod som bränner bort cancer

Med hjälp av avancerad teknik kan cancertumörer brännas bort och patienten kan gå hem samma dag. Metoden har utvecklats på Danderyds sjukhus som nu gjort över tusen operationer på patienter med levercancer.

Danderyd störst i världen med metod som bränner bort cancer
Kirurgerna kan med hög precision styra exakt var nålarna ska placeras. Foto: Marianne Lagerbielke

I tio år har överläkaren och kirurgen Jacob Freedman på Danderyds sjukhus arbetat och utvecklat cancerkirurgi med en röntgenteknik som innebär att de med hjälp av en nål bränner bort tumörer och metastaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Med hjälp av datortomografi och den speciella Cas-One-maskinen kan kirurgerna nu med hög precision styra exakt var nålarna ska placeras. Metoden har visat sig vara effektiv för att ta bort tumörer och metastaser i bland annat lever, lunga, njure och bukspottkörtel.

– När vi med hjälp av den avancerade 3D-tekniken placerat nålen rätt värmer nålarna bort modertumören eller metastaserna med hjälp av mikrovågor, berättar Jacob Freedman, initiativtagare till att implementera och utveckla röntgentekniken på Danderyds sjukhus.

Nål istället för kniv

Metoden ersätter de traditionella kirurgiska ingreppen och minskar därmed även vårdtiden. Patienten kan oftast gå hem några timmar efter ingreppet.

Fakta

Om ablationer

Ablationer är när man via en nål bränner/värmer bort mindre tumörer och/eller metastaser med hjälp av värme, kyla, elstötar eller kemisk metodik vilket ofta kräver avancerad röntgenteknik.

Metoden medför bättre precision och mindre ingrepp – ibland genom titthålskirurgi, ofta bara med en nål direkt genom huden.

Metoden möjliggör behandling av svåra fall där botande behandling tidigare inte varit möjlig. Till exempel för patienter med många metastaser eller många tidigare operationer.

Röntgentekniken, som ger en exakt precision i cancerbehandlingen, sparar också pengar då kostnaden är en tredjedel jämfört med traditionell kirurgi. Dessutom är biverkningar och komplikationer betydligt färre jämfört med kirurgi.

Tusen operationer

I början var Jacob Freedman och hans grupp relativt ensamma om att tillämpa den speciella röntgentekniken. Idag har de behandlat flest patienter i hela världen. I mars använde de högprecisionsablation för den tusende gången på en patient med levertumör.

– Ablationer med Cas-One-maskinen är en effektiv metod mot cancer i levern eller levermetastaser från grovtarmen. Utvecklingen har gått snabbt framåt och vi har fått rutin på processen så tiden från bedömning, diagnostisering och ingrepp kan gå på några dagar, berättar Jacob Freedman.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan