Därför behöver vi återhämtning på arbetstid

Arbetsmiljö Återhämtning handlar inte bara om sömn. Minst lika viktigt för vårt välmående är att ge utrymme för pauser och vila under själva arbetsdagen. Det visar en studie från Lunds universitet.

Därför behöver vi återhämtning på arbetstid
Att skratta tillsammans och ha möjlighet att reflektera över arbetet är viktigt för återhämtningen. Foto: Adobe Stock

I en interventionsstudie har Lina Ejlertsson, forskare vid Lunds universitet, studerat sex olika vårdcentraler i Skåne där man aktivt jobbat med att få in återhämtning under arbetstid. Resultaten är tydliga. Oavsett vilket utgångsläge de olika vårdcentralerna hade när det gäller arbetsmiljön så upplevde alla positiva effekter av att få in mer återhämtning i arbetsvardagen.

Tydliga resultat

Stressen minskade, medarbetarna kände sig lugnare och mer energiska och välmåendet ökade, både det fysiska och det psykiska. Dessutom upplevde många att arbetsklimatet blev mer öppet och positivt.

Lina Ejlertsson, forskare Lunds universitet.
Foto: André de Loisted

– Återhämtning är det absolut viktigaste för hälsan. Ofta pratar vi om återhämtning som något vi gör på fritiden, att exempelvis sova bra och göra aktiviteter som ger oss ny energi. Men det är tydligt att även det vi gör på arbetet har betydelse.

Lina Ejlertsson pekar ut tre viktiga områden som har betydelse för vår förmåga till återhämtning på arbetet: det är variation, gemenskap och att känna att arbetet är hanterbart. I interventionsstudien ville hon ta reda på om det var möjligt att öka medarbetarnas känsla av återhämtning genom att jobba med dessa tre områden.

Handlar inte bara om raster

De sex olika vårdcentralerna som deltog fick vara med och ta fram en modell för hur de skulle kunna öka förutsättningarna för återhämtning utifrån sina olika förutsättningar och behov. Det resulterade i sex olika modeller med en rad verktyg och aktiviteter för att främja återhämtning. Det var exempelvis morgonmöten där de samtalade kort om dagen, inspirationstavlor med tips, bilder och roliga historier och gemensamma lunchpromenader.

Dessutom hittade de olika sätt att genom bland annat klisterlappar påminna varandra om att ta mikropauser – att stanna upp en stund mellan patienter och ge sig själv tid för återhämtning genom att exempelvis ta ett djupt andetag, stretcha eller smörja händerna.

– Återhämtning på arbetet behöver inte betyda rast. Att skratta tillsammans, reflektera över vårt arbete och känna att vi har tid att göra klart en uppgift innan vi börjar med nästa är också viktigt för vår förmåga att återhämta oss.

Okej att ta paus

Den absolut viktigaste aktiviteten för återhämtning är reflektion, gärna tillsammans med sina kollegor. Det kan ske på arbetsplatsträffar, på morgonmötet eller tillsammans med en kollega. Det är även viktigt att få möjlighet att lyfta perspektivet på själva arbetet: Hur lägger vi upp det på bästa sätt? Har vi möjlighet att variera mellan olika typer av arbetsuppgifter? Och har vi tid att avsluta en patient innan det är dags för nästa?

Att känna att man har kontroll över arbetsbördan och kan prioritera mellan olika uppgifter har nämligen stor betydelse för känslan av återhämtning.

Lina Ejlertsson vill dock poängtera att det finns stora organisatoriska problem i vården som sliter på personalen och som inte kan lösas med att ”ta ett djupt andetag”.

– En viktigt förutsättning är kulturen på arbetsplatsen, att medarbetarna känner att det är okej att ta pauser för återhämtning och att det finns en medvetenhet hos både chefer och kollegor om varför detta är viktigt, konstaterar Lina Ejlertsson.

Två konkreta råd

Hon tror inte heller att det finns en superlösning som passar alla. Om man vill jobba med att stärka medarbetarnas hälsa och förmåga till återhämtning under arbetet så måste man alltid utgå från den egna verksamheten och själv hitta lösningarna.

Lina Ejlertsson planerar nu att samla alla tips på aktiviteter för att på så vis inspirera fler att jobba mer hälsofrämjande. För de som vill komma igång har hon två konkreta råd:

  1. Gör detta tillsammans. Prata om återhämtning på möten och arbetsträffar, påminn varandra i vardagen och reflektera över hur ni gör och hur ni kan bli bättre.
  2. Börja med en sak. Välj ut en liten aktivitet som ni vill införa och gör det sakta, men säkert. När det blivit en integrerad och självklar del i arbetsvardagen kan ni gå vidare med en ny aktivitet.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan