Därför slutar sjuksköterskor i förtid

Därför slutar sjuksköterskor i förtid

En anledning till bristen på sjuksköterskor både i Sverige och i andra länder är att många lämnar yrket före pensionsåldern, även om de som slutar är något färre i Sverige än i många andra länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2017 undersökte två sjuksköterskestudenter i Luleå i sitt examensarbete vad som bidrar mest till att sjuksköterskor byter jobb – och vad som kan få dem att stanna trots överväganden att sluta.

18 olika vetenskapliga artiklar från hela världen studerades. Några återkommande faktorer var missnöje med schemaläggning och arbetsmiljö. En finsk studie från 2015 (Flinkman och Salenterä) visade att många unga sjuksköterskor tyckte att de som relativt nyutexaminerade fick ett alltför stort ansvar.

De kände rädsla och ångest för att göra fel i sitt arbete. Samma studie visade att många av de finska sjuksköterskorna kände maktlöshet inför möjligheten att göra något åt en dålig arbetsmiljö.

Personalbrist och underbemanning, stress och trötthet återkommer som skäl i flera undersökningar från olika länder. De vittnar alla om den samvetsstress det innebär att inte kunna garantera en god omvårdnad och patientsäkerhet.

Chefer med dålig egen kunskap om omvårdnadsarbete påverkade också den som ville lämna sitt yrke.

Samtidigt pekar undersökningen på faktorer som man har sett i flera av studierna som kan motverka flykten från yrket:

o Ökad grundbemanning. En mycket vanlig orsak till att vilja sluta är underbemanning med de konsekvenser den får i form av samvetsstress och hög arbetsbelastning.

o Mentorskap som stöttar de nyutexaminerade. Tidigt mentorskap ger dessa kompetens och självförtroende i yrkesrollen. Mentorskapet ska ge utrymme för reflektion och diskussion kring utmaningar eller funderingar i arbetsvardagen.

o Gott ledarskap där chefen har god kännedom om omvårdnadsrollen kan bidra till en god arbetsmiljö. Här ingår att förbättra och utveckla ledarskapet hos ledare på samtliga nivåer, att ledare främjar delaktighet och ger uppmuntrande feedback samt att en strukturerad plan gällande hur omvårdnadsarbetet ska bedrivas.

Läs studenterna Emma Andersson och Ellinor Bergströms litteraturöversikt

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan