Delaktighet en förutsättning för genomslag för AI

Delaktighet en förutsättning för genomslag för AI

Under en paneldebatt på Kvalitetsmässan diskuterades hur artificiell intelligens, AI, kan förändra och utveckla vården. Och de ser stora möjligheter. Enligt entreprenör Per Mosseby fördubblas den medicinska informationen vart annat år idag. År 2020 fördubblas den informationen var 73:e dag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En specialist kommer då behöva läsa in 160 timmar i veckan för att hålla sig á jour.

Per Mosseby hänvisar till en undersökning av McKinsey som visar att AI kommer att ersätta väldigt få jobb, men att nästan alla jobb kommer att påverkas. Människor och maskiner kompletterar varandra, exempelvis när det kommer till diagnostik och administrativa uppgifter.

Det är Sara Lei, läkare på Karolinska universitetssjukhuset, övertygad om. Hon menar att en mycket stor del av vårdpersonalens tid går till informationshämtning och för lite tid till att diskutera med patienterna och följa upp. Här skulle tekniken kunna frigöra tid genom att använda automatiska verktyg för inhämtning, bearbetning och presentation av data – allt för att skapa mer tid till patientmötet. Hon tror att läkare är öppna för nya verktyg för att vässa sin roll, men att det krävs delaktighet för att utvecklingen ska styra rätt.

– Vi har blivit läkare för att vi vill driva medicinsk utveckling och göra människor friskare. Industrin behöver vara på golvet för att se och lyssna in behov och få förståelse för hur AI som verktyg kan underlätta vårt arbete. Delaktighet innebär också att det behöver finnas tid, ersättningar och incitament för utvecklingsarbete. Gå till vilken vårdcentral eller vilket sjukhus som helst, när ska de ha tid att jobba med innovation?

Panelen var överens om att tekniken inte får ses som ett hot, utan att AI till stor del handlar om en kulturförändring där patienter och vårdprofessioner behöver vara delaktiga.

– Den största skeptikern kan bli den största förkämpen. Men vi behöver också komma ihåg verkligheten vi lever i – snackar vi AI och häftiga tekniker men fortfarande använder oss av fax och tjockdatorer är det svårt för vårdpersonal att känna trovärdighet. Vi behöver investera bort den gamla teknikskulden först, säger Daniel Forslund, (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan