Diabetesdialogen möjliggör tätare vårdkontakt

Appen Diabetesdialogen möjliggör flexiblare vårdmöten på Akademiska sjukhusets diabetesmottagning.

Diabetesdialogen möjliggör tätare vårdkontakt

En lättare och flexiblare tillgång till vården. Det var önskan från de unga vuxna på diabetesmottagningen på Akademiska sjukhuset. Önskan har idag mynnat ut i Diabetesdialogen, en app som innebär att patient och vårdkontakt kan mötas oavsett plats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många unga reser mycket eller bor tillfälligt utomlands och nu kan vi fortsätta upprätthålla en kontakt. Fokus ligger på relationen och inte tekniken. Från att gå från en passiv patient blir nu patienten ägare till besöket, säger diabetessköterska Johan Fischier.

Patienten bokar själv ett besök via appen. Den har en meddelandefunktion, pushnotiser som påminner om bokat besök och en videofunktion där själva vårdmötet sker. Data från blodsockermätare eller insulinpump skickas in av patienten via särskilda appar eller den digitala tjänsten Diasend. Efteråt dokumenterar vårdkontakten i journalen och patienten kan också få en kort sammanfattning. Onlinemötet kostar som ett vanligt besök medan kortare konsultationer och meddelanden är gratis.

Projektet började med målgruppen unga vuxna 18–25 år, men är idag en möjlighet för alla på diabetesmottagningen. I dagsläget använder cirka 40 patienter appen och väntetiden för att boka onlinemöten är kort.

– Våra testpersoner har gett en fantastisk respons och nu ska appen utvärderas ur ett patientperspektiv. Vi har byggt den från grunden för att passa kronsikt sjuka och det är en lösning som kan fungera för många patientgrupper, till exempel psykiatri, säger Johan Fischier.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan