Digital teknik kapar avstånden i Övertorneå

Äldrevården Med hjälp av digital teknik har hemtjänsten i Övertorneå hittat nya sätt att jobba smartare. Tryggare brukare, mindre tid i bilen och mer tid för omvårdnad är några av resultaten.

Digital teknik kapar avstånden i Övertorneå
Digital teknik gör det möjligt att fortsätta bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Foto: Adobe Stock

Övertorneå är en liten kommun med stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen. 10 procent av invånarna är över 80 år, en tredjedel är över 65 år och det bor i snitt två personer per kvadratkilometer.

En åldrande befolkning som i allt högre utsträckning bor kvar hemma i kombination med glesbygd gör att det blir allt svårare för hemtjänsten att räcka till. Det är också anledningen till att Övertorneå tidigt började utforska digitala lösningar som stöd i arbetet.

Aina Bleikvassli, E-samordnare på kommunledningsförvaltningen i Övertorneå.

– Startskottet var egentligen när man började koppla ned kopparnätet, vilket gjorde att äldreomsorgen var tvungen att hitta nya lösningar för trygghetslarmen. Men vi insåg också att vi står inför en demografisk utmaning som gör att måste hitta nya smartare sätt att arbeta, säger Aina Bleikvassli, E-samordnare på kommunledningsförvaltningen i Övertorneå.

Kunna bo kvar hemma

Utgångspunkten har varit att i första hand hitta tekniska lösningar som täcker ett verkligt behov hos brukaren och som gör det möjligt att fortsätta bo kvar hemma så länge som möjligt.

Automatiska medicinutdelare, digitala dörrlås och nattkamera för att kunna titta till brukare under natten är bara några exempel på välfärdsteknik som de använder i hemtjänsten idag. Just nu testar de en uppstigningssäng som hjälper brukaren att själv ta sig i och ur sängen. Detta innebär att en brukare som bor hemma exempelvis kan få hjälp av en anhörig att stiga upp. Förutom att det minskar behovet av hjälp från hemtjänstpersonalen, ger det även en större frihet att själv bestämma när man vill stiga upp på morgonen och gå i säng på kvällen.

– Det finns många fördelar med att bo kvar hemma. Vi har jobbat för att hitta lösningar som gör att brukarna kan känna sig trygga och leva ett självständigt liv, konstaterar Aina Bleikvassli.

Minskat resande

En stor fördel i en kommun med långa avstånd är också att man kan minska resandet för personalen. Många av arbetsuppgifterna kan numera skötas på distans och att exempelvis kunna göra tillsyn via nattkamera innebär dessutom att brukaren inte får sin nattsömn störd av att hemtjänsten kommer förbi. Men framför allt kan personalen använda sin tid där den gör mest nytta.

– Det kan bli många mil i bilen för personalen. I takt med att vi implementerat ny teknik har vi successivt ändrat våra arbetssätt så att vi arbetar smartare. Tekniken kan aldrig ersätta det personliga mötet, men den kan underlätta så att vi får mer tid för omvårdnad.

Motion på distans

Sedan juni förra året är Övertorneå dessutom en av tio modellkommuner inom Sveriges Kommuner och Regioner som jobbar med att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med hjälp av digitalisering. Tillsammans har modellkommunerna bland annat byggt upp ett kompetenscenter som kan stödja andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

– Nästa steg för oss är att testa digitala lösningar för rehabilitering och motion på distans. Längre fram hoppas vi även kunna ta hjälp av AI för att exempelvis automatisera processer. Men där hoppas vi få dra nytta av andra kommuner som har bättre förutsättningar att ta fram sådana lösningar, berättar Aina Bleikvassli.

Exempel på digitala lösningar:

Automatisk medicinutdelare i hemsjukvården

Automaten portionerar ut mediciner på rätt tider varje dygn och håller koll på att medicinen tas.

Digitala SIP-möten

Samordnade individuella planer, SIP, sker delvis genom digitala videomöten. Delar av teamet kan vara med på distans och delar på plats hos brukaren. Även anhöriga kan vara med i hemmet om brukaren vill.

Digitala dörrlås

Ökar säkerheten för brukarna och gör det enklare för hemtjänstpersonalen som därmed inte behöver ha fysiska nycklar med sig. Verksamheten säkerställer att endast de som har behörighet att låsa upp en dörr gör det.

Digital tillsyn under natten

Personal som arbetar natt kan se brukaren via en kamera som finns hos brukaren. Tillsyn görs enligt antalet gånger som är beviljat.

Positioneringsspårning

Används för att lokalisera var brukaren befinner sig.

Digitala medicinskåp

Gör att personalen kan öppna medicinskåpet med hjälp av mobiltelefonen.

Trygghetslarm

Det kan vara rörelselarm, larmmattor, dörrlarm eller larmknappar.

Uppstigningssäng

Sängen transformeras till en snurrfåtölj så att brukaren som annars behöver hjälp med att stiga upp och lägga sig kan göra det själv.

Läs mer om Övertorneå som modellkommun.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan