”Sverige saknar infrastruktur för digitalisering inom vården”

Darja Isaksson tror att digitalisering är en förutsättning för att kunna ge jämlik rätt till optimerad vård. Till bättre hälsa och innovationer.

”Sverige saknar infrastruktur för digitalisering inom vården”

Dagens patienter vill ha full tillgång till sin vårddata, det visar internationella studier. Darja Isaksson, ledamot i regeringens innovationsråd, pekar på att Sverige har en av världens mest digitala befolkningar men saknar infrastruktur för digitalisering inom vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Våra förväntningar sätts efter våra bästa upplevelser så när vi kommer i kontakt med vården och inser att vi inte ens kan mejla vår läkare blir gapet väldigt påtagligt, säger hon.

Darja Isaksson tror att digitalisering är en förutsättning för att kunna ge jämlik rätt till optimerad vård. Till bättre hälsa och innovationer. Den ger oss också möjlighet till individualiserade upplevelser. Att som idag kunna kolla ett blåmärke eller eksem via nätet och därmed slippa res- och väntetid är en stor vinst för många. Att dessutom kombinera detta med lösningar för självdiagnosticering kan ge ännu större personliga vinster. Och dessutom skapa tid för de som är i behov av direkta vårdmöten.

– Upplevelser i dag och framöver behöver ligga i linje med när, hur och var vi vill agera.

Att säga att lösningar inte finns är naivt. Darja Isaksson pekar på diabetesrörelsen i USA som utvecklar vårdmetoder som patienterna själva kan styra. Det utvecklas mediciner med sensorer som när de svalts sänder mätvärden så att anhöriga kan se att medicineringen följs. Och det är inte scifi, utan helt enkelt den utveckling många efterfrågar redan idag.

– Ett stort problem är att vi i Sverige tror att vi är bra på digitalisering. Vi måste förstå att transformationen behöver ske på tvärsen och att vi inte har den vanan. Det gör så ont i magen när jag hör tjänstemän på myndighetsnivå säga att det saknas politiskt tryck uppifrån, att det inte är deras uppdrag. Medan man på en högre nivå säger att alla kommuner och landsting ska arbeta självständigt. Alla abdikerar från ansvar.

Lösningen hon ser är ledarskapet, att fatta beslut i vardagen, att göra ett val.

– Vi behöver gå från ”inte mitt ansvar” till ”allas vardag” och då använder vi digitalisering till det den är till för – ökad livslängd och ökat värde för varenda atom i världen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan