”Digitaliseringen blivit en naturlig del av vår vardag”

Digitalisering För sitt arbete med digitalisering inom vård- och omsorg har Lunds kommun utsett till vinnare av utmärkelsen Sveriges e-hälsokommun 2021. Priset delades ut på Vitalis-mässan förra veckan.

”Digitaliseringen blivit en naturlig del av vår vardag”
Sandra West och Lena Carlereus tar emot priset för Lunds kommun som årets e-hälsokommun 2021. Foto: Emmy Jonsson

fått Att Lund ligger i långt fram i den digitala utvecklingen har uppmärksamhet vid ett flertal tillfällen. Förra året utsågs Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under de senaste åren har kommunens arbetssätt resulterat i en rad konkreta digitala hjälpmedel, teknik och lösningar som kommit kommunens brukare och medarbetare till gagn.

Vågar testa nya lösningar

Kommunen själv pekar ut några framgångsfaktorer för sitt arbete. Bland annat finns det en tydlig modell för digitaliseringsprocessen och alla jobbar efter en gemensam målbild – med stor frihet att påverka, utveckla och våga prova.

Kommunen genomsyras dessutom av ett tydligt engagemang, från nämnd och ledning till medarbetare, brukare och invånare.

Digitalisering en del av vardagen

Under e-hälsomässan Vitals förra veckan utsågs Lunds kommun alltså som vinnare av Sveriges e-hälsokommun 2021.

”En kommun som med lust, engagemang och bred samverkan format en organisation som står redo att utveckla välfärden till nytta för brukare, anhöriga och medarbetare” skriver juryn i motiveringen till priset.

– Tack vare engagerade medarbetare, brukare och nämnd har digitaliseringen blivit en naturlig del av vår vardag. Det är med lika delar stolthet som ödmjukhet vi mottar utmärkelsen som den bästa e-hälsokommunen i Sverige. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta den digitala utvecklingsresan för att kunna bibehålla vår position, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lund i en presskommentar.

Inflytande och delaktighet premieras

Utmärkelsen Sveriges e-hälsokommun går till den kommun som på bästa sätt använt digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla omsorgsverksamheterna. Särskilt premieras det arbete som främjar inflytande och delaktighet för den enskilda medborgaren.

Bakom priset står Vitalis, som delar ut priset i samarbete med SKR, FSS-Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan