Digitalt spel hjälper barn att uttrycka sina behov

Verktyg För att hjälpa ungdomar att kommunicera sina behov använder Habiliteringen i Skåne ett verktyg i formen av ett brädspel. Nu finns spelet i en digital variant.

Digitalt spel hjälper barn att uttrycka sina behov
Den nya digitala versionen gör verktyget mer tillgängligt.

Habiliteringen i Region Skåne utvecklade brädspelet ”Det här är jag” för att ge barn och ungdomar stöd i att lyfta det som är viktigt för dem och sådant de vill prata om vid mötet med sin behandlare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har verktyget kommit i en digital variant.

– Med det digitala verktyget går vi från familjecentrering till personcentrering, vilket underlättar och effektiviserar barnets habilitering och rehabilitering. Detta ökar barnets delaktighet i sin egen vård, något som ju är ett krav i barnkonventionen, säger Heike von Lochow, audionom och utvecklingsledare vid Hörsel och dövmottagning barn och unga, samt initiativtagare till utvecklingsprojektet.

Brädspel i form av en blomma

Den ursprungliga versionen av ”Det här är jag” har formen av ett brädspel. Spelplanen har formen av en stor blomma. I blommans centrum placerar barnet en smileybricka som symboliserar barnets sinnesstämning för stunden. Blommans blad representerar viktiga aspekter i barnets liv . Där placerar barnet ut markörer som visar vad barnet önskar prata om under sitt besök på Habiliteringen.

Den nya digitala versionen gör verktyget mer tillgängligt för ungdomarna . De kan dessutom använda det på egen hand, utan att behöva känna påverkan från behandlare eller föräldrar.

Kan använda det på egen hand

Heike von Lochow förklarar att barn kan känna sig otrygga i det fysiska mötet, inte vilja eller orka delta eller vara rädda för att sprida oro hos sina föräldrar.

– Därför ville vi ge barnen möjlighet att använda verktyget på egen hand. Ett digitalt verktyg som barnet själv kan använda var därför en ganska självklar lösning.

För att kvalitetssäkra den digitala versionen av ”Det här jag” har Habiliteringen nu inlett ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring verktyget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan