Digitalt verktyg vid psoriasis i pilottest

Digitalt verktyg vid psoriasis i pilottest

För många kroniska sjukdomstillstånd kan digitala verktyg vara en god möjlighet att strukturera egenvården och förbättra informationen mellan patient och vårdgivare. I höst inleder kliniken Stockholm Hud ett pilotprojekt i samarbete med Psoriasisföreningen i Stockholm och företaget Addi Medical för att testa hur stödet av en app kan förbättra för psoriasispatienter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I våras kom Socialstyrelsens nya riktlinjer för psoriasisvård. Där läggs stor vikt vid uppföljningar och utvärderingar av vården för den enskilda patienten. En av ambitionerna med det verktyg som nu ska testas är att ingen medicinering ska glömmas bort.

– Vi tror att det här stödet kan vara viktigt för de här patienterna som exempelvis kan ha mediciner som bara ska tas var tredje månad. Då kan det vara bra att få en påminnelse i sin app, säger Christina Nohlgård, hudspecialist på Stockholm Hud till Kvalitetsvård.

Förutom påminnelser till patienten innebär verktyget att personalen kontinuerligt kan samla in rapporter om hur patienten mår, både i sin psoriasis och i övrigt. Det är vanligt att psoriasispatienter lider av samsjuklight. Ledbesvär, så kallad psoriasisartrit, är kopplat till sjukdomen, men många lider också av högt blodtryck, övervikt, psykisk ohälsa och diabetes.

– Att även mäta andra variabler som BMI och fysisk aktivitet kan göra att patienten får en ökad förståelse för sjukdomen och kan se direkta konsekvenser av livsstilsval. Jag tror att det kan leda till ett ökat ansvarstagande, säger Christina Nohlgård.

En utgångspunkt för verktyget är att psoriasis lämpar sig väl i digitala sammanhang, eftersom sjukdomen kräver regelbunden medicinering och passar för självskattning och bildanalys. Utvecklaren Addi Medical framhåller själva att verktyget är tänkt att ge en kontinuerlig information till vårdgivaren, information som sedan kan föras direkt in i journalsystemen. Detta hoppas man ska leda till mer förberedda och kvalitativa besök vid nästa vårdtillfälle. Resultatet av pilotprojektet kommer att utvärderas.

– Vi ska jobba tillsammans med Psoriasisföreningen i Stockholm och inleder pilotprojektet med ett begränsat antal patienter nu under hösten. Därefter kan vi förhoppningsvis skala upp det hela, säger Christina Nohlgård.

Läs Socialstyrelsen riktlinjer för psoriasisvård

Hämtar fler artiklar
Till startsidan