Direktöverföring av data ger förbättringsarbetet ett lyft

Ökad säkerhet för patienterna, sparad tid för medarbetarna och minskade kostnader för landstinget. Det är några effekter av Landstinget Dalarnas satsning på direktöverföring av operationsdata.

Direktöverföring av data ger förbättringsarbetet ett lyft

Ökad säkerhet för patienterna, sparad tid för medarbetarna och minskade kostnader för landstinget. Det är några effekter av Landstinget Dalarnas satsning på direktöverföring av operationsdata till det nationella kvalitetsregistret för den perioperativa processen, Spor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetet med Spor påbörjades under 2014, men rätt snart blev det uppenbart att de var tvungna att hitta något bättre sätt att rapportera in data än att göra det manuellt. Under året har en projektgrupp bestående av både vård- och it-personal arbetat med att koppla landstingets operationsplaneringssystem Provisio till Spor.

–  Vi genomför cirka 17 000 operationer per år, med direkt överföring sparar vi mycket tid. Dessutom minskar risken för dubbel- och felregistreringar, vilket ger mer tillförlitlig och korrekt data, säger säger Eva Ohlsson, narkosläkare och biträdande verksamhetschef på centraloperation vid Falu lasarett.

Enligt landstingets beräkningar sparar det nya arbetssättet cirka 2 900 timmar per år. Dessutom ökar möjligheterna att jobba mer systematiskt med uppföljning av operationerna, allt från hur det går för patienterna till rena processdata.

– Vi kan använda kvalitetsregistret för att jämföra oss med andra och utvärdera vårt eget arbete. Målet är att höja kvaliteten och patientsäkerheten och därmed minska antalet vårdskador i samband med operation.

Rapporteringen gör det även möjligt för verksamhetscheferna att få dagliga rapporter om hur verksamheten går och därmed identifiera och driva ett mer systematiskt förbättringsarbete.

– Vi får en bättre koll på exempelvis komplikationer i samband med operationer, antalet strykningar och orsaker till detta. Vi kan se och lära oss av våra erfarenheter på en helt annan nivå, säger Eva Ohlsson.

 

Om Spor, Svenskt perioperativt register

Samlar och sammanställer operationsdata från de sjukhus och kliniker som är anslutna. Syftet är att erbjuda ett verktyg för lokal kvalitetsutveckling av operationsprocessen. I registret finns idag över 500 000 operationer registrerade som sammanställs i 19 olika rapporter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan