E-platta ger stöd för nyopererade barn

Skånes universitetssjukhus i Lund ska nu testa en e-platta som stöd i övergången mellan sjukhusvård och hemmet för föräldrar till nyfödda barn som opererats.

E-platta ger stöd för nyopererade barn

Att komma hem med ett nyopererat nyfött barn kan vara svårt för föräldrarna. Frågorna är många, oron och osäkerheten är stor. Skånes universitetssjukhus i Lund ska nu testa att använda en e-platta som stöd och hjälp i övergången mellan sjukhusvård och hemmet för föräldrar till barn som opererats för missbildningar i tjocktarmen och ändtarmen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den här typen av operationer görs bara på några få kliniker, så ofta handlar det om långväga patienter. Alla barn som kommer långt ifrån ska få lika stor tillgänglighet till vår högspecialiserade kunskap efter operationerna. Barn som är opererade för missbildningar, exempelvis analatresi eller Hirschsprungs sjukdom, bajsar väldigt mycket, vilket innebär stor risk för sårighet kring ändtarmen. När föräldrarna kommer hem behöver de därför ett bra stöd från sjukvården för att förebygga problem med ändtarmen och för att känna sig trygga, säger Pernilla Stenström, barnkirurg och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Idag sker kommunikationen den traditionella vägen, det vill säga via telefon till mottagningen och en läkare som sedan ringer upp, samt via återbesök. I projektet ska man testa att ge föräldrarna en e-platta som de kan använda för kontakten med mottagningen. Barnet kan därmed snabbt få rätt bedömning och behandling. All trafik krypteras så att den sker på ett säkert sätt.

Förutom en chatt- och videofunktion finns det också förinställda appar knutna till vården. Föräldrarna kan bland annat fylla i uppgifter som sjukvården kan följa, exempelvis antal blöjbyten per dygn och hur röd huden kring ändtarmen är på en skala.

Plattan kan de även ta med om de uppsöker sitt närliggande sjukhus, vilket innebär att sjukvårdspersonalen via videolänk kan konsultera specialister på det sjukhus där barnet opererats.

– För dagens föräldrar är det så självklart att kunna skicka bilder och kommunicera via telefonen. Det måste vi i vården hänga med i. Detta är en it-säker lösning som gör det lättare för föräldrarna att diskutera barnens magar och röda rumpor.

Huvudsyftet med studien är att ta reda på om e-plattan bidrar till att göra hemgången tryggare för föräldrarna.

– Tidigare forskning har visat att om föräldrarna får obegränsad tillgång till att ställa frågor i början så minskar den totala oron snabbare eftersom man får snabbare hjälp. Kanske kan vi till och med hoppa över vissa återbesök hos oss på barnkirurgen och ta den kommunikationen via plattan istället via hemmasjukhuset. Det skulle spara mycket tid och långa resor för patienterna, och även bidra till utbildning av hemmasjukhusets personal, säger Pernilla Stenström.

Skarp studie startar i vår

E-plattan är utvecklad i ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund och har tidigare testats inom bland annat ambulanssjukvård, neonatalvård och hemsjukvård.

I detta projekt ska föräldrar till barn som opererats för Hirschsprungs sjukdom (medfödd avsaknad av nervceller i tjocktarmen) och anorektal missbildning få testa att använda e-plattan som ett stöd när de kommer hem från sjukhuset. Projektet startar med en pilot med 5-6 patienter i höst och under nästa år ska det genomföras en skarp studie med ett 30-tal patienter samt en kontrollgrupp. Om ungefär ett år ska de första resultaten vara klara.

Studien kommer även att titta på hur vården utvecklas när tekniska lösningar används, dels hur vårdpersonalens arbetssituation förändras och hur det påverkar föräldrarnas relation till vården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan