Effektiv vård av kol-patienter med ny lösning

En effektiv it-lösning för hemsjukvård av patienter med den kroniska lungsjukdomen kol, det är målet med kol-projektet.

Effektiv vård av kol-patienter med ny lösning
Per-Olof Sjöberg är projektledare för Kol-projektet.
Per-Olof Sjöberg är projektledare för kol-projektet.

En effektiv it-lösning för hemsjukvård av patienter med den kroniska lungsjukdomen kol, det är målet med kol-projektet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Pekplatta med kommunikationslösning samt sensorer som mäter bland annat andningsfrekvens och rörelsemönster, är några av delarna i den tekniska lösningen. Patienter kan även utföra sjukgymnastik i grupp via videokonferens.

Projektet involverar sjutton parter, från sjukvården, forskningsinstitut, patientrepresentanter och teknikföretag. Satsningen, som startade 2012, har tagit fram en modell där patientens medicinska värden registreras löpande, utanför sjukhuset. Syftet är att patienten, i så stor utsträckning som möjligt, ska kunna vårdas på distans.

I modellen ingår även en ny roll, en så kallad vårdoperatör, som ska fungera som en länk mellan patienten och sjukvården. En funktion som av projektet föreslås handlas upp externt, eller skötas av primärvården

– Tanken är att vårdoperatören regelbundet registrerar patientens mående, och aktivt griper in om patienten blir sämre, för att justera exempelvis medicinering Men kliniken behåller det medicinska ansvaret, säger Per-Olof Sjöberg, projektledare, kol-projektet.

Idag lever omkring upp till 500 000  svenskar med kol, en sjukdom som kostar samhället omkring 14 miljarder kronor årligen. Per-Olof Sjöberg menar att det finns stora vinster att göra, både för sjukvården och patienten, genom hemvårdslösningar.

Lösningarna har testat i liten skala på patienter, med gott utfall. Under 2016 ska undersökningarna utökas och förhoppningen är att därefter starta implementering. En av utmaningarna, är sjukvårdens ersättningsmodeller.

– Vi måste hitta sätt att kompensera vårdgivare även för vård på distans, säger Per-Olof Sjöberg.

En annan utmaning är attityder.

– Det är svårt, både för sjukvårdspersonal och patienter, att acceptera nya behandlingsmetoder när man gjort på samma sätt under lång tid.

Igår publicerades slutversionen av de nationella riktlinjerna för astma och kol. Läs mer här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan