Effektivare med vårdplanering på distans

Effektivare med vårdplanering på distans

I våras startade två avdelningar inom Skåne universitetssjukhus, SUS, och Lunds kommun ett pilotprojekt för att utveckla en modell för vårdplanering på distans via videomöten. Nu är projektet avslutat, och även om de stött på en del tekniskt strul så är resultaten överlag positiva, berättar projektledare Anna Andersson och Anna Saur Öberg, enhetschef för patientsäkerhet på SUS.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har fått förvånansvärt positivt resultat, inte minst från patienterna. Vi trodde nog att fler skulle uppleva det som opersonligt att ha möten via dator.

Vårdplanering via kommunikationsverktyget Lync används idag inom ett par landsting i Sverige men testas nu för första gången på SUS. Resultaten visar att patienterna gillar upplägget, de tycker att de har bra koll på vilka som är med på mötet, får bra information och upplever att de får bra möjlighet att komma till tals. Detta trots att mötestiden i snitt minskat jämfört med de vanliga fysiska mötena, från 50 till 30 minuter.

Förutom att folk slipper resa, vilket sparar både tid och pengar, blir man också mer flexibel i planeringen av när mötet ska äga rum. För SUS som vårdplanerar med 33 kommuner i regionen är vinsterna uppenbara.

– För oss innebär det en effektivare utskrivningsprocess som gör att vi kan få ett bättre flöde. Tiden vi sparar kan vi istället lägga på patienten, säger Anna Saur Öberg.

Resultatet visar dock att det är viktigt att göra rätt patienturval. För en patient med kognitiv svikt fungerar ett personligt möte bättre, eftersom videomötet blir alltför abstrakt och svårt att delta i. Dessutom upptäckte de ett förbättringsområde i utskrivningsprocessen.

– Överlag fick vi väldigt positiva resultat i patientenkäten, förutom på frågan om de kände sig trygga inför utskrivningen där många uttryckte en oro. Det är ett område vi kommer att jobba vidare med, som kanske inte hänger direkt ihop med mötesformen säger Anna Saur Öberg.

Nu hoppas de på en fortsättning i projektet där även representanter från vårdcentraler kan medverka.

Vårdplanering på distans – Så gick det till

Istället för vanliga fysiska möten för att planera vården inför utskrivning så har projektet använt sig av videomöten. Här träffar patienten och dess anhöriga representanter från både sjukvården och kommunen för att diskutera och planera den vård patienten ska ha när de lämnar sjukhuset.

För att mötena ska fungera smidigt har projektet jobbat mycket med att ta fram en tydlig struktur med standardiserat mötesformulär och checklistor, något som de även kommer att ha nytta av i de ordinarie vårdplaneringsmötena. Här har de hämtat inspiration från Västra Götalandsregionen där man har längre erfarenhet av att jobba med vårdplanering på distans.

En viktig lärdom från pilotprojektet är att det är viktigt att ge bra tekniska förutsättningar. I projektet var de exempelvis tvungna att sätta upp projektor och duk inför varje möte. Att utrusta ett rum med den teknik som behövs och där det är lätt att sätta igång ett möte skulle spara en hel del frustration.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan