En ögonöppnare när Sös medarbetare fick agera patienter

En ögonöppnare när Sös medarbetare fick agera patienter

Med vaselinindränkta 3D-glasögon, öronproppar, rullstol och en godisklubba i munnen fick några medarbetare på Södersjukhuset i Stockholm agera patienter och närstående i sjukhusets foajé. Workshopen var ett första steg i att förstå patientens vårdresa och starta tankar om hur vårdens tjänster kan designas bättre ur ett patientperspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under Södersjukhusets utbildnings- och innovationsvecka Hela Sös lär nytt och uppfinner anordnades övningen. Rollspelet indikerade att de var patienter med olika svårigheter som blivit utskrivna från vårdavdelning och med ett sjukresekort i handen skulle ta sig hem från sjukhuset.

Malin Bergner, projektledare på Södersjukhusets programkontor.
Malin Bergner, projektledare på Södersjukhusets programkontor.

– Det tog inte lång tid tills de insåg att det inte var så lätt. Att med grönstarr kunna läsa instruktionerna för att beställa sjukresa, att med hörselnedsättning kunna föra samtalet och med talsvårigheter göra sig förstådd skapade stress och oro. När de sedan fick i uppdrag att inom fem minuter uppsöka toalett fick de ägna lång tid åt att leta toalett och att vänta på den upptagna handikapptoaletten, berättar Malin Bergner, projektledare på Södersjukhusets programkontor.

Hon säger med ett skratt att det var ett otåligt gäng som redan efter 25 minuter ringde till sjukhusledningen och påtalade alla problem. Att övningen dessutom sammanföll med Stockholms första snökaosdag, var en lycklig slump som tydliggjorde svårigheter än mer. Gruppens påtalade problem ledde till att patientsäkerhetsavdelningen placerade sig i foajén med mackor och dryck till de patienter och närstående som blev strandade på grund av vädret. Betydelsefullt är också den erfarenhet många av medarbetarna fick – hur snabbt de kom in i patientrollen och att det gav dem helt nya insikter.

– En del kanske känner att rollspel som det här är fjantigt och att vi har bättre saker att göra, men jag tycker inte att det finns något viktigare. Det kan kännas nervöst och lättare att arbeta med patientfrågor på en teoretisk nivå. Men vård behöver bedrivas annorlunda och vi måste testa nya grepp för att hitta nya lösningar. Det behöver inte vara en så läskig grej, riv av en patientresa under en timme, analysera resultaten och jobba vidare med lösningar så blir det inte så stort och svårt.

”Att förstå patientbehov knepigare än vi tror”

Malin Bergner arbetar som projektledare på Södersjukhusets programkontor och har ett stort intresse i hur man på innovativa sätt kan skapa partnerskap med patienter för att förbättra vården. Hon har besökt både Experio Lab i Karlstad där de arbetar med tjänstedesign och att följa patienters vårdresa och en vårdavdelning i Västernorrland där de lät medarbetare gå in i patientrollen för att hitta förbättringar. Hon menar att det inom vården finns ett visst motstånd mot att göra den här typen av patientresor.

– Många är intresserade och engagerade i att förstå patientens behov, men vi tänker inte på att det kan vara knepigare än vi tror. Vi använder enkäter men kanske redan där ställer frågor om något helt annat än de verkliga behoven. Vi behöver kliva in i rollen som vårdanvändare för att plötsligt få upp ögonen, säger Malin Bergner.

Och workshopen där Sös medarbetare fick agera patienter och närstående som anordnades under sjukhusets utbildnings- och innovationsvecka har gett avtryck. Nu kommer sjukhusets kostcontroller att göra en matresa ur patientens perspektiv och medarbetare från två vårdavdelningar ska göra patientresor i några av sina processer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan