Etikpris till rondarbete

V.ErlingGrattis Valdemar Erling, överläkare vid medicinkliniken, Kungälvs sjukhus som förra veckan tilldelades Svenska Läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset. Motiveringen lyder: ”Valdemar Erling har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum”

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur har du/ni arbetat för att tilldelas den här utmärkelsen? 

Vi har på medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus arbetat med en förändrad rondmodell, ”Andra ronden”, som fokuserar på mötet med patienten där patientens integritet och delaktighet kan respekteras. Att patienterna uppskattar detta sätt att ronda har varit vår största drivkraft.

Vilken är den största utmaningen med att jobba på det här sättet? 

Vi vill prioritera kvalitetstid med patienten i en slutenvård som får allt svårare att ge rum åt patientens historia. Tid med patient är ett dåligt utnyttjat kvalitetsmått i svensk sjukvård. Det mänskliga mötet tenderar att alltmer ersättas av en alltför dokumentationsdriven vård. Utmaningen är att se människan bakom standardiserade vårdplaner och diagnoser.

Vad betyder priset för ert fortsatta arbete? 

För oss blir priset en tydlig markering för att det etiska perspektivet är grundläggande i allt vårdarbete. Priset visar att Läkaresällskapet med etikdeligationen i spetsen anser att rondfrågan är viktig. Att lagen om sekretess för närvarande inte följs vid dagens ronder på svenska sjukhussalar är ett etiskt tveksamt men även ett juridiskt lagbrott. Vi som arbetar i vården har en skyldighet att värna patientens integritet när vi rondar. Priset understryker betydelsen av dessa delar av vårt arbete.

Hur kan andra verksamheter lära av er? 

För oss har detta varit en resa i att försöka lära oss arbeta tillsammans sköterskor läkare och undersköterskor. Teamarbetet är svårt att få till i slutenvården. Satsa först på att få till detta därefter kan man gemensamt möta patienten.

Läs mer om Valdemar Erlings arbete med ronden här.

Här kan du se en kort film om Andra ronden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan