Löften och satsningar på vården inför höstens val

Socialminister Annika Strandhäll vill satsa ännu mer på vården, som seglar upp som den viktigaste valfrågan i höst. Ännu en miljard kronor i en satsning på nära vård i form av utökade öppettider och mer personal på vårdcentraler, plus mer resurser till att korta telefonköerna på 1177, är ett vallöfte från S.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tidigare i juni tillsköt regeringen 600 miljoner kronor extra till vården, för att korta köer och möjliggöra anställning av mer personal nu i sommar.

400 miljoner av dessa går till ökad tillgänglighet och kortare köer. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt vårdteam med flera olika professioner. 200 miljoner går till mer personal i vården, för att landstingen ska kunna behålla eller anställa bristkompetenser. Regeringen hoppas bland annat att en del pensionärer kan lockas att arbeta vidare.
Det extra anslaget bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Inför valet har även KD och SD profilerat sig starkt på sjukvården, men alla partier presenterar satsningar i vad som tycks bli den stora valfrågan. SD bjöd över regeringen med elva miljarder fram till 2020 i de satsningar som presenterades i vårbudgeten. KD har lagt förslag som särskilt inriktar sig på vård och omsorg av äldre, bland annat 6,2 miljarder per år i riktade anslag för hemsjukvård. Liberalerna har tidigare föreslagit en miljard mer än vårbudgeten per år, bland annat en satsning för att vidareutbilda sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Centern har föreslagit en tillgänglighetsmiljard och därutöver extra pengar för att korta köerna till BUP och 1,2 miljarder för en ny vårdreform mot psykisk ohälsa. M har aviserat att man vill avsätta tre miljarder på att snabbt korta köerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan